Browsing Category

Business

Smart startup

May 13, 2019

Smart has a nice ring to it. It’s lovely to say something or someone is smart. Yet, it can mean so many different things.

But not all smarts are the same. A company building smart devices does not automatically mean that the people behind the things are necessarily smart or acting smartly in the long term.

Our devices are getting ever more connected. They are the ultimate spying equipment that Q of Bond movies could have only dreamed of.

Sloppy coding can breach your firewall and privacy for years without most of the users ever knowing it. The device is smart enough to leak your information but not clever enough to stop it independently.

A smart company needs to think closely what they actually want to achieve. Some of the things are easier to change yet others are more one-way streets with a lot of hardship involved to reverse the course.

The forming years of a startup define many of the things that are hard to change later. They may seem like minor issues or non-priorities when so many big pressing matters call for immediate action.

Yet, the silent ones can be either fatal or at least heavy hitting issues later on. My top favourites are business model, culture and people.

Companies’ business models say cloud and clear what they are really doing. It’s hard to deny something that is a necessity for your revenues. Google and Facebook are examples where you, the user, are the product. They are information hungry for a very good reason. It’s the money making machine.

In comparison, Apple is primarily profiting from selling devices and hence there is more credible claim of aligning with user privacy and letting users be in control of their information.

The tide is changing from centralised top-down hierarchy of data collection to user powered and controlled decentralised model. People are getting wearier of data breaches and the leaks can have dire consequences due to cheaper data mining, mass handling and surveillance.

Culture is something that happens anyways. You have a culture whether you consciously are aware of it or not. Often, the first people in a company define by their own actions and values the way things are done in the future. Culture eats strategy for breakfast. Once something is a habit it’s difficult to change it.

Nice statements have very little relevance if your performance goals and required results conflict them. Incentive structures are powerful tools that shape your culture, for better or worse.

This leads to the most crucial component: the people. Values and integrity define the outcomes. If you have a culture where long-term business relationship with clients is of upmost important it shows in the user experience and quality of the products. And all these start and end with your people.

If they are not comfortable with your business model or culture it will show. What does it tell about your company and your products if the very people who are building them are distancing themselves by stating that they are not actually using them to keep their credibility? I’m just working there. It’s just my job.

Building trust takes time but losing it can be done in seconds.

Showing love to the customer is good way to earn their respect and loyalty. A good quality product oozes trust and care. It is a delight to discover new features in products that you have already used for years beforehand. It tells someone has paid attention to details and thought about you, the end-user.

Being smart involves the why question in the beginning. Why are we doing what we are doing? This links to the other important question: Who’s really our customer (that pays our bills)? It may not be the one actually using our products.

Ambiguity on these two points tends to lead to confusion and conflicts later on. This is the business model issue: It’s hard to serve two masters.

Your business model and culture attract certain type of people. And they define the quality of your offerings and customer experience. This is where the short term meets the long-term, and your profits as well.

There are so many ways to be smart. What is yours?

The article was published on Grow with Tech magazine’s Spring ’19 issue (pdf).

Luettua: Ilmastopaniikki: Hoito-opas

April 20, 2019

Ilmastopolitiikkaa kuunnellessa asiat ovat hyvin yksinkertaisia. Hiilidioksidi on kaiken pahan takana ja nyt on enää kyse siitä kuinka suuriin ja välittömiin toimenpiteisiin pitää ryhtyä.

IPCC on hallitusten välisenä elimenä johtamassa kansainvälistä politiikkaa aiheesta. Kuten politiikassa yleensä, niin ilmaston tapauksessa kyseessä on isot rahat ja moninaiset motivaatiot, joskus myös kyseenalaisin keinoin.

IPCC:n tuottamat ilmastoskenaariot eivät ole ennusteita vaikka sellaisiksi niitä yleensä käsitetään. Monimutkaiset matemaattiset mallit supertietokoneilla ajettuina tarjoavat projisointeja, mutta tieteellisen metodin validaatio on niistä kaukana.

Ilmastomallien uskottavuutta syö kyvyttömyys selittää historiallisia arvoja. Kuinka voidaan ennustaa tulevaisuutta, jos niillä ei päästä samoihin lopputuloksiin olemassa olevan datan kanssa?

Ilmaston on monimutkainen ilmiö, jota ei kunnolla ymmärretä. Tiede tekee parhaansa, mutta senkin puitteissa on politiikalla nykyään suuri merkitys. Tutkimusapurahoja on vaikea tai lähes mahdoton saada, ellei tutkimus mainitse ilmastonmuutosta hakemuksessa.

Suuren yhteisen tarinan paine ajaa vertaisarvioidut julkaisutkin toisinaan kyseenalaistamaan omaa integriteettiään. Myös historiallisten lämpöarvotilastojen jälkikäteinen muuttaminen ei ole vierasta, kuten Huippuvuorilla työskentelevä maantieteen professori Ole Humlum huomasi noin kymmenen vuotta sitten.

Virtanen haastattelee tutkijoita, jotka hakevat selittäviä tekijöitä niin kosmisesta säteilystä, aurinkotuulista, meristä, lustotutkimuksesta kuin luonnonhistoriasta.

Esimerkiksi biologian professori Antero Järvinen ei näe Lapin luonnossa nyt mitään merkittävää poikkeamaa siihen, mitä tapahtui esimerkiksi 1930-luvun lämpöisenä kautena.

Ilmasto muuttuu sykleissä ja ei ole olemassa mitään normaalia kautta. Ihminen lisää hiilidioksidia ilmakehään ja kukaan ei sitä kiellä. Huolestuttavampaa on tapa, jolla tieteellinen keskustelu ja faktoihin perustuva tutkimus ilmastosta pyritään tukahduttamaan, ellei se tue monta kymmentä vuotta yleisölle kerrottua näkemystä.

Osa tutkijoista näkee merkkejä ilmaston kylmenemiselle, johon tuskin on merkittävästi varauduttu. Lämpö on lähtökohtaisesti suotuisampi elämälle, mutta kylmä tappaa kasvit ja elämän nopeasti.

Nobelisti Richard Feynmanin toteamus on aina hyvä pitää mielessä, mutta erityisesti kun politiikka rupeaa ohjailemaan tiedettä: Tiede on taitoa olla huijaamatta itseään.

Luettua: AI for marketing and product innovation

April 17, 2019

Tekoäly ja koneoppiminen ovat kuumia teemoja. Todellisuus on kuitenkin usein hiukan karumpi. Jopa korkean teknologian startupeista moni väittää käyttävänsä tekoälyä, mutta todellisuudessa näin on pelkästään myyntipuheissa.

Teos käy läpi tekoälyn ja koneoppimisen eri käsitteitä, tekniikoita, toimintamalleja ja sovelluskohteita. Konseptuaalisista periaatteista siirrytään lähemmäksi käytäntöä sovellusalueita unohtamatta. Sisältö vaihtelee korkean tason kokonaiskuvasta ja historiallisesta kontekstista tietyn toimialan tai tehtävän vaiheittaisiin ohjeistuksiin.

Markkinatutkimukseen ja luoviin tarkoitusperiin data voi tuoda uusia ja yllättäviä lähestymiskulmia. Nämä puolestaan voivat syventää ja luoda uutta suuntaan oivalluksille ja innovaatioprosessille.

Tekoälystä tulee hyvä renki tehtäviin, jotka ovat ihmisille liian monimutkaisia tai laajoja. Luovien toimialueiden tulee muuttua tämän myötä hyödyntämään dataa normaalissa liiketoiminnassa kuin PC:t aikanaan tulivat joka työpöydälle. Samalla perinteiset strategiakonsulttifirmat tulevat tarjoamaan palveluitaan luoville aloille vahvalla dataosaamisellaan.

Reaaliaikainen pulssi uusista trendeistä ja vaikutteista mahdollistaa nopean reagoinnin. Softamaailman nopea prototyyppaus ja käyttäjätestaus astuvat markkinointimaailmaan.

Siinä missä Github on ohjelmistopuolen selkäranka tiedostamaton data toimii samana markkinointipuolella. Tiedostamaton data viittaa kuluttajien alitajuntaan, joka yleensä heijastuu musiikki, elokuva, Youtube, Instagram ja Pinterest sisältöjen valinnoissa. Populaarikulttuurin signaalit hioutuvat ja muokkautuvat tekoälyn tutkittavaksi tässä digitaalisessa massakulutuksessa.

Tietoinen data viittaa ihmisten tietoiseen toimintaan: puhe, tweetit, haut, blogit, ostokset ja vastaavat teot. Nämä pitävät sisällään aarteita, joista voidaan poimia uudet suuret innovaatiot tai tulevat tarpeet.

Luettua: Bloomberg by Bloomberg

April 9, 2019

Bloombergin nimi on tuttu lähes kaikille. Miljardööriin on lähes mahdotonta olla törmäämättä tavalla tai toisella. Hänen tarinansa on kuitenkin poikkeuksellisen mielenkiintoinen ja hyvin kerrottu maanläheisellä tavalla.

Bloomberg sai potkut 39-vuotiaana Salomon Brothersin osakkaana 15-vuoden uran jälkeen. Hänen taskussaan oli 10 miljoonan lähtökompensaatio, mutta muutoin jatkosuunnitelmia ei ollut.

80-luvun alussa elettiin suurtietokoneiden aikaa ja PC:t olivat vasta lasten kengissä. Viimeisessä roolissaan Salomonilla Bloomberg oli rakentanut yrityksen eri osastot yhdistävän intranetin, jonka avulla kaupankäyntidataan päästiin kiinni heti ilman paperien pyöritystä ja viivettä.

Tämä järjestelmä tarjosi Salomonille vuosiksi kilpailuedun markkinoilla ja se oli käytössä useita vuosikymmeniä. Bloomberg oivalsi markkinaraon ja sai päähänsä haastaa finanssialan jätit.

Hän halusi tarjota tasavertaisen informaation markkinaosapuolille reaaliajassa. Aikaisemmin arvopaperien myyjät olivat etulyöntiasemassa hinnoittelun ja markkinainformaation osalta.

Normaaliin startup-tyyliin firma laitettiin pystyyn muutaman avainhenkilön ympärille ja ensimmäiselle asiakkaalle luvattiin toimiva tuote alle vuodessa. MVP-tuote toimi jotenkuten, mutta Merill oli silti yllättänyt ja otettu luvatussa aikataulussa pysymisestä.

Vaatimattomasta alusta ja noin 4-miljoonan Bloombergin pesämunasta kasvoi vuosikymmeninä alan johtava yritys, jonka visio on pysynyt samana vaikkakin toimintatavat ja teknologiat ovat muuttuneet.

Bloomberg on tekijä ja se tulee läpi kirjasta. Hän kertoo pääosin yrityksen eri vaiheista, haasteista sekä kulttuurista ja arvoista. Mukana on toki henkilökohtaista elämää New Yorkin pormestarin virkaa ja hyväntekeväisyystoimintaa unohtamatta.