Luettua: Zero to One

September 7, 2015

Zero to OnePaypalin ja Founders Fundin perustaja Peter Thiel purkaa auki näkemyksiään maailman menosta ja todella korkealle tähtäävien kasvuyritysten rakentamisesta.

Thiel jakaa kehityksen kahdella akselilla horisontaaliseen, jossa parannetaan olemassa olevaa (globalisaatio) ja vertikaaliseen, jossa tehdään uusia asioita (teknologia). Jälkimmäistä hän kutsuu nollasta yhteen tekemiseksi ja edellistä yhdestä useaksi toiminnaksi.

Vastaavasti jakamalla näkemykset tulevaisuudesta akseleilla määritelty ja määrittelemätön sekä optimistinen ja pessimistinen hän kuvaa kansainvälistä asennoitumista ja toimintaa. Eurooppa on 70-luvulta lähtien ollut määrittämättömässä pessimismissä ja Yhdysvallat  on 80-luvulta lähtien taas vastaavassa optimismissa.

Määrittämättömässä tulevaisuus näyttää paremmalta, mutta satunnaiselta. Sen takia siihen ei kannata valmistautua mitenkään erityisesti. Määritetyssä taas tulevaisuus on parempi, jos siihen valmistautuu ja työskentelee sen eteen.

Läntinen maailma oli määritetyssä optimismissa 1700-luvulta aina viime vuosisadan puoliväliin. Tehtiin isoja hankkeita ja usko parempaan tulevaisuuteen oli kova. Sen myötä yleinen mielipide oli myös avoin isoilla hankkeille ja pitkäaikaiselle riskinotolle.

Thielin johtoteemana on kyseenalaistaa tämä nykyisen valtavirran asteittaisen kehityksen ideologia. Sillä saadaan enemmän samaa ja vähän parempaa, mutta isoja uudistuksia ja hyppäyksiä elintasossa sillä on vaikea saavuttaa.

Hän kehottaakin kysymään, minkä tärkeän totuuden jaat vain muutaman ihmisen kanssa? Mitä arvokasta yhtiötä kukaan ei tällä hetkellä rakenna?

Pitkäjänteisyydellä ja itsenäisellä ajattelulla on mahdollista päästä luomaan ja ratkaisemaan isoja ongelmia ja kysymyksiä, joihin ei ole vielä löydetty vastauksia.

Kaivataan lisää nollasta yhteen tekoja kuin yhdestä eteenpäin, ehkä myös julkisella puolella?