Luettua: Work rules

September 20, 2015

Work Rules!Googlen henkilöstöosaston johtaja Laszlo Bock on ollut rakentamassa yritystä 6000 työntekijästä vajaaseen 60 000 henkilöön yli 70 toimistossa 40 maassa. Googlen yrityskulttuurista on kirjoitettu paljon ja Bock avaa saloja sen toimintamalleihin.

Yritys rekrytoi noin 5000 ihmistä vuodessa, mutta kandidaattien määrä on valtava. Vain 0,25 prosenttia läpäisee seulan ja alkaa työskentelemään yrityksessä. Vuosien varrella massiivista rekrytointiprosessia on kehitetty ja jalostettu eteenpäin tiedon ja tutkimuksen voimalla.

Googlen kulttuuriin kuuluu luottaa työntekijöihin. Sen takia he panostavat oikeiden ihmisten löytämiseen ja siitä varmistumiseen. Lopulta kaikki rekrytoinnit päätyvät vielä toimitusjohtajan pöydälle hyväksyttäväksi.

Luottamuksen lisäksi Googlen kulttuuri perustuu läpinäkyvyyteen ja työntekijöille annettuun vapauteen ja valtaan. Googlelaisilta odotetaan, että he tuntevat, ajattelevat ja toimivat kuin omistajat työntekijöiden sijaan.

Koko henkilöstö kuuluu osakeohjelman piiriin ja tuoreimmalla rekrytoinnilla on samat edut ja resurssit käytössä kuin ylimmällä johdolla. Tittelit ja muodollinen asema eivät kuuluu yrityksen kulttuuriin.

Johtajilta on poistettu tyypilliset vallan välineet, kuten päätösvalta palkata, erottaa, ylentää, antaa palkankorotusta tai päättää jonkun henkilöarviosta yksin. Jäljelle jää rangaistusten tai palkitsemisen sijaan tiimin inspiroiminen ja heidän työnsä esteiden raivaaminen.

Bock kiteyttää Googlen opit kymmeneen teesiin, joita seuraamalla oman yrityksen tai tiimin voi muuttaa asteittain. Yhtenä erikoisemmista ohjeista on palkita parhaita työntekijöitä huomattavasti suuremmin kuin monessa yrityksessä on tapana.

Kirja on avartava kokemus Googlen maailmaan, jossa lähes kaikki on alistettu jatkuvalla kokeilulle ja kehitykselle tiedon pohjalta.