Luettua: Work is love made visible

March 22, 2019

Mitä sellaista näet katsoessasi ulos ikkunasta, joka on näkyvissä, mutta muut eivät sitä näe? Tämä Peter Druckerin kysymys on kirjan esseiden pohjana yhdistettynä Frances Hesselbeinin johtajuuden ohjenuoriin.

Johtajuus keskittyy siihen kuinka ollaan eikä kuinka tehdään. Siinä ei ole kysymys tittelistä tai päämäärästä, vaan henkilön luonteesta. Millainen ihminen olet johtajana? Hyvät johtajat keskittyvät missioon ja pohjaavat arvoihin.

Mielikuva omasta johtajuudesta ja todellisuudesta voi olla ristiriidassa. Palautteen saaminen, vastaanottaminen ja arvostaminen on usein puutteellista ja vaikeaa. Kolmevuotinen tutkimus paljasti, että 95% ihmistä ajattelee olevansa itsetietoisia, mutta vain 10-15% on tosiasiasiallisesti.

Hesselbeinin käyttämä termi keskity tulevaisuuden perinteisiin kuvaa toimintatapaa, jossa vanhoja malleja arvostetaan, mutta ei eletä menneisyydessä. Oivalluksena on, että tulevaisuuden johtajan täytyy olla erilainen kuin aikaisemmin.

Ihmissuhteet perustuvat keskusteluyhteyteen. Kun se häviää, jäljelle ei jää mitään. Jokainen sähköposti, tekstiviesti, keskustelu ja tapaaminen joko rakentaa tai tuhoaa kyseistä suhdetta.

Vanhaa sanontaa mukaillen meidän ura, yritys, henkilösuhteet ja elämämme menestyvät tai hajoavat, aluksi hitaasti ja lopulta yllättäen, yksi keskustelu kerrallaan.

Määrittävät hetket muovaavat kokemuksiamme ja muodostavat ymmärrystä, jota meillä ei ollut aiemmin. Nämä tapahtumat vaikuttavat persoonaamme ja ovat inspiraation lähteinä muille.

Ole ovien avaaja itsellesi ja muille tavalla, joka mahdollistaa jakamisen ja positiivisen tulevaisuuden näkymän. Kysymys on aina parempi tapa lisätä ymmärrystä kuin nopea oman näkemyksen jakaminen lupaa pyytämättä.