Luettua: Windfall

June 14, 2015

Windfall

Amerikkalainen toimittaja McKenzie Funk raportoi ilmastonmuutoksen seurauksista yksilöiden ja liike-elämän näkökulmasta. Kirja ei keskity politiikkaan tai todistelemaan ilmastonmuutoksesta sen puolesta tai vastaan.

Fokuksessa on globaalin ilmiön vaikutuksista hyötyvät ja niihin sopeutumaan joutuvat. Funk on kerännyt aineistoa ja matkustanut ympäri maailmaa seuraamassa usean vuoden ajan erilaisia ihmiskohtaloita sekä hankkeita hyödyntää muuttuvaa ilmastoa.

Funk seuraa hetken entisen AIG:n entisen traiderin ja Sudanin pelätyimmän sotilasjohtajan yhteishanketta, jossa he ostavat suuria määriä maatalousmaata Sudanin epävakaissa oloissa.

Toisessa ääripäässä on Pohjoisen napa-alueen ilmastonmuutosturistit ja hollantilaisen arkkitehdin suunnitelmat rakentaa kelluvia asuinalueita meren alle jäävien maa-alueiden korvaamiseksi.

Väliin mahtuu israelilaista huippuosaamista lumitykkien saralta, joka syntyi sivutuotteena meriveden muuntamisessa suolattomaksi ja monta muuta erilaista kaupallista näkökulmaa aiheeseen.

Yleisviestinä Funk maalaa kuvan, jossa vauraat valtiot puhuvat paljon politiikkaa, mutta pitävän huolen omasta tulevaisuudestaan. Rahaa löytyy sopeutumiseen, joista hyvänä esimerkkinä on Alankomaiden pitkäaikainen osaaminen ja toiminta merenpinnan patoamisessa.

Epämukavammassa tilanteessa ovat kehittyvien maiden kansalaiset, joiden varallisuus ei riitä teknologiaan tai muuttuvan ympäristön mukauttamiseen. Heille jää vaihtoehdoksi siirtyä muille alueille tai pyrkiä rajan yli vauraampiin maihin, vaikka väkisin.

Kaupallisen puolen toimijat vakuutusyhtiöistä, suuriin rahastoihin, investointipankkeihin ja energiayhtiöihin toimivat konkreettisesti ilmastonmuutoksen ympärillä. Heille ei ole tärkeätä syyt vaan seuraukset.

Monet alaan perehtyneet ovat tehneet johtopäätöksiä kansainvälisten poliittisten ratkaisujen kyvyttömyydestä konkreettisiin muutoksiin. Vaikutuksien suunta, vakavuus ja ajalliset ulottuvuudet tarjoavat uhkien lisäksi myös mahdollisuuksia monille.

Julkaistu Talouselämässä.