Luettua: Putinin sodat

June 21, 2015

Putinin sodatVenäjän historia on erilainen Länsi-Euroopan maihin, joiden koloniaalinen kausi näyttää päättyneen pysyvästi. Itänaapurin genetiikassa on imperialismi. Se on valtiomahdin kasvun ytimessä ja aina ollut osa sen toimintaa.

Historiallisesti uudistumisen kaudet ovat tapahtuneet heikkouden hetkinä ja niiden seurauksena. Viimeisimpänä näistä on Neuvostoliiton romahdus, joka sai hetkellisesti Venäjän muuntumaan kommunismin jäljiltä.

Putinin pääministeriajalta lähtien suunta on takaisin imperialismiin ja despotismiin, jossa kansakunnat altistetaan valtion ja johdon alaisuuteen. Demokratian tunnusmerkkejä pidetään kirjaimena yllä, mutta niiden ei anneta nousta valtaeliitin varsinaiseksi uhaksi.

Putin on määrätietoisesti purkanut ja rapauttanut demokraattiset uudistukset, jotta hän voi toteuttaa tehtäväänsä Venäjän imperiumin jälleenrakentajana. Tämä edellyttää vähintään neljännesvuosisadan keskeytyksetöntä hallintoa. Keinoina ovat olleet puoluejärjestelmän manipulointi, valepuolueiden perustaminen ja vaalitulosten väärentäminen.

Putin on ottanut käyttöön omia joukkoja Kremlin nuorisoliike ”Nashista” kasakoihin, joiden tehtävänä on pitää kansalaisyhteiskunta ja Putinin valtaa uhkaavat tahot kurissa. Kansan manipulointi ja propagandan suunnitelmallinen käyttö luovat sisäisen ilmapiirin, jossa valtaeliitin vastainen ilmapiiri pyritään nujertamaan.

Kirjoittaja kuvaa seikkaperäisesti kuinka Putinin sodat Georgiassa ja Tšetšenia toinen sota ovat pitkään olleet Kremlin eliitin suunnitelmissa ja niitä on valmisteltu vuosia. Keinot ovat olleet häikäilemättömiä niin omaa kuin miehitettyjen maiden siviiliväestöä kohtaan. Ihmisoikeus- ja sotarikokset ovat olleet tietoisia ja tahallisia.

Kirjoittaja enteili myös nykyistä Ukrainan kriisiä ja toteaa Ukrainan kuuluvan lähtemättömästi Venäjän imperialististen tavoitteiden pääkohteisiin. Kuinka kauan länsi voi painaa villaisella Venäjän nykyisiä toimia ja toivoa, että imperialismihaaveet jostain syystä pysähtyisivät lähivuosina?