Luettua: The Polymath

January 28, 2019

Yleisneroja kutsutaan joskus renessanssi-ihmisiksi, mutta usein heitä pidetään jokapaikanhöylinä tai eksentrikkoina. Leonardo de Vinci on yleisneron perikuva ja ehkä tunnetuin edustaja.

Heidän tunnuspiirteinä on poikkeuksellinen monipuolisuus ja kyky menestyä useilla toisistaan riippumattomilla aloilla. Yhteiskunnalla on vaikeuksia hyväksyä henkilöitä, joita ei voi laittaa helposti yhteen lokeroon.

Olemme keskellä hypererikoistumisen ajanjaksoa. Pääosa työstä ja uravalinnoista painottuu kapeaan erikoisosaamiseen. Tämä tekee kokonaiskuvan ja asioiden yhdistämisen vaikeaksi. Yhtälailla erikoistuminen tekee osaamisesta riskialtista maailman muuttuessa.

Yleisneroja on aina ollut. Tyypillisesti he ovat itseohjautuvia, uteliaita, älykkäitä, kokonaisuuksiin keskittyviä ja asioita yhdisteleviä yksilöitä. Heillä on usein monia mielenkiinnon osa-alueita, joissa ei välttämättä ole muuta yhteistä nimittäjää kuin henkilön uteliaisuus asioita kohtaan.

Albert Einstein mainitsee merkittävimpien tiedemiesten olevan myös taiteilijoita. Hän soitti viulua ja piti mielikuvitusta tärkeämpänä ominaisuutena kuin tietoa läpimurroissa. Uutta ei ole mahdollista luoda vanhaan tietoon perustuen. Täytyy pystyä luomaan uusia yhteyksiä ja rikkomaan rajoja.

Yrityselämä tarjoaa yleisneroille muutamia paikkoja toteuttaa itseään tietyn roolin puitteissa: toimitusjohtaja, sarjayrittäjä, riskirahoittaja, yrityskonsultti, vuokrajohtaja tai hallitusammattilainen.

Haastatellut yleisnerot painottavat usein kykyä haastaa olemassa olevaa nykytilaa ja ulkopuolisuutta. Paradigman murtajan rooli on monesti epäkiitollinen, mutta yhteiskunnan näkökulmasta välttämätön.

Yleisneron haasteena on välittää näkemyksensä spesialisteille. Hän pystyy yhdistelemään asioita kokonaisuudeksi oman laajan kokemuksena ja osaamisensa puitteissa tavalla, johon muut eivät kykene.

Ehkä juuri siksi he eivät pelkästään ajattele ja puhu, vaan myös luovat uutta.