Luettua: Place management

May 18, 2014

Place managementTuote- ja palvelubrändin hallinta on jo perusosaamista. Alueiden brändäystä on myös harrastettu pitkään. Bilbao on tunnettu museostaan, Sophia Antipolis teknologiapuistostaan ja monet muut alueet omista erityispiirteistään.

Place management on uusi osa-alue, jota Philip Kotler on ollut luomassa omalta osaltaan 1993 ilmestyneellä teoksellaan Marketing places. Asplundin ja Ikkalan teos on pyrkimys yhtenäistää ja koota laajempi näkemys uuteen poikkitieteelliseen tutkimusalueeseen.

Tekijät jakavat place managementin kolmeen osa-alueeseen: place management, place development ja place branding. Kenttä on laaja ja toimenkuvat monesti päällekkäisiä. Mukana on yksityisen sektorin toimijoita gryndereistä asukkaisiin ja intressiryhmiin, julkisen vallan edustajiin ja päättäviin elimiin. Kaikki yhdessä luovat paikan vetovoiman ja viihtyvyyden.

Tulevaisuudessa lokaatioiden väliset erot tulevat kasvamaan. Jatkossa ’kulttuuripääkaupunki’, ’aurinkorannikko’ tai vastaavat yleistykset eivät riitä erottumiseen. Myös innovaatioita ja teknologiaa korostavat monet alueet investointien toivossa. Eurooppa on täynnä kaupunkeja, jotka eivät erotu toisistaan ja joilla jokaisella on omat heikkoutensa ja vahvuutensa. Liikkuvuuden lisääntyessä kilpailu laadullisesti, taloudellisesti, yritystoiminnallisesti ja monen muun tekijän summana asettaa haasteita alueiden uudistumiselle.

Teos käy läpi place managementin historiaa ja tuo hauskasti esiin, kuinka pyörää keksitään jatkuvasti uudestaan eri alueilla. Välillä jopa kirjaimellisesti – esimerkiksi kaupunkipyörien osalta, joista Helsingin surullisen kuuluisa saaga on vain otos vastaavista episodeista ympäri Eurooppaa. Kirjan pitäisikin olla pakollista lukemista kaupunkien menestystekijöitä ja tulevaisuuden positioinnista vastaaville ja päättäville tahoille.

Myös yhteistoiminta ja järjestelmällisyys mahdollistavat uudistumista. Kirja tuo hienosti esiin, kuinka yksittäisillä ihmisillä tai tahoilla voi olla vahva vaikutus paikan identiteettiin ja tulevaan vetovoimaan. Visuaalinen taitto ja laaja käytännön esimerkkikirjo keventävät lukukokemusta ja tuo uusia ideoita päivän kuumiin julkisiin keskusteluihin.