Luettua: Kone

January 5, 2014

KoneKoneen tarina on mielenkiintoinen läpileikkaus moneen yhteiskunnalliseen ja liiketaloudelliseen asiaan. Kronologisesti se kertoo yrittäjämäisen tarinan kuinka pienestä yrityksestä vuosikymmenten saatossa syntyy ja kehittyy merkittävä monikansallinen toimija. Samalla se heijastelee yrittäjyyteen saumattomasti liittyvän omistajuuden ja sukupolvenvaihdosten haasteita.

Koneen tarina kertoo myös Suomen itsenäisyyden historiasta. Kansakunnan eri vaiheet, poliittiset realiteetit, suhdanteet, sääntely ja yhteiskunnan kehitys muistuttavat jokaisen ajan omista epävarmuustekijöistä, mutta myös mahdollisuuksista.

Kirja heijastelee myös arvojen ja toimintamallien muutoksista. 1900-luvulla yritysten väliset kartellit olivat osa laillista ja perinteikästä liiketoimintaa, joka toki vuosisadan loppupuolella oli häviämässä ja muuttui myöhemmin laittomaksi. Valtiolliset yhtiöt, ulkopolitiikka ja myös sisäpolitiikka vaikuttivat vahvasti kotimarkkinoiden toimintaan. Suomen varsinainen avautuminen kilpailulle ja avoimella kaupankäynnille tapahtui suhteellisen myöhään, mikä helposti unohtuu nykypäivän globaalissa ilmapiirissä.

Suomalaisen konepajayrityksen ponnistelut pienestä periferiasta maailmanluokan peluriksi tarjoaa näkymän myös toimialan sisäisen dynamiikan muutoksiin. Hissiala on suhteellisen konservatiivinen, jossa tuotteet ja toimintamallit eivät muutu hetkessä. Innovaatioita tapahtui suhteellisen harvakseltaan ja paikalliset standardit pitivät markkinat pitkään erillisinä.

Toimialan kypsyessä kilpailu kiristyy ja konsolidaatiosta tulee globaali kilpajuoksu. Pienet yritykset ovat vaikeassa välikädessä ja resurssien niukkuus ajaa yhteistyöhön tai yrityskauppaan. Koneen selviytymistarina on värikäs historia, jossa vahvan omistajan rooli on ratkaiseva. Riskit ja vastuu keskittyy kasvolliseen omistajaan. Usean sukupolven omistajuus tuo lisähaasteita ja paineita yrityksen tulevaisuudelle.

Elämä ja yrityksen kehitys ei ole suoraviivaista tai siloteltua. Siihen liittyy paljon draamaa, yritystä ja erehdystä, onnea, menestystä, mutta myös katkeria tappioita ja takaiskuja. Koneen tarina muistuttaa siitä, kuinka pitkäjänteistä ja työlästä yrityskehittäminen lopulta on. Omaisuuksia on helppo menettää nopeasti, mutta kartuttaminen kestää sukupolvia.