Luettua: Good to Great ja Built to Last

February 13, 2014

Good to Great and Build to LastPitkäikäisen liiketoiminnan kehittäminen on usean asian yhdistelmä. Collins ja Porras ovat tehneet perusteellista työtä menestyvien yritysten löytämiseksi. Collins jatkoi tutkimusta vielä myöhemmin etsimällä tekijöitä, joilla rakennetaan hyvästä yrityksestä erinomainen.

Good to Great –käsitteet toimivat startupista isoon yritykseen. Build to Last on jatkoa Good to Great menestykselle. Kirjat ovat jo toki ikääntyneitä, mutta niiden tutkimustulokset ovat seurausta yritysten pitkäaikaisesta menestyksestä.

Hyvin menestyviltä yrityksiltä löytyy perusarvot ja –periaatteet, joita ne vaalivat. Nämä usein yksinkertaisilta kuulostavat asiat ovat kuitenkin syvällä yritysten DNA:ssa. Ne ovat kaiken toiminnan pohja. Joissain tapauksissa nämä on luotu jo perustamisvaiheessa, kuten Hewlett ja Packardin sekä Sonyn tapauksessa.

Perusarvojen ja –periaatteiden päälle rakentuu oikeanlaiset ihmiset, jotka jakavat nämä arvot. He ovat motivoituneita toimimaan, ponnistelemaan ja rakentamaan yritystä. Strategioita,  toimintatapoja, tuotteita, toimialoja, kykyjä, taitoja ja osaamista voidaan muuttaa, opetella ja muokata tarpeen mukaan. Oikeat ihmiset mukautuvat uusiin tilanteisiin samoin kuin koko yrityksen toiminta, kunhan perustarkoitus ja -motivaatio toiminnalle on kirkas ja selkeä.

Kestävä yritys nojaa pitkälti vahvaan yrityskulttuuriin ja itseohjautuviin ihmisiin. Näissä yrityksissä on vahva tekemisen meininki, faktoihin, avoimuuteen ja totuuteen nojaava kommunikaatio. Yritykset pyrkivät ylittämään itsensä ja ponnistelevat joskus jopa mahdottomilta tuntuviin tavoitteisiin. Yhteishenki saa suurenkin organisaation toimimaan kilpailijoitaan paremmin ja tehokkaammin.

Menestys rakennetaan pienistä palasista. Asiaa helpottaa, kun tiedät mikä on yrityksen todellista ydinosaamista ja pystyt keskittymään siihen intohimoisesti. Mediassa esiin pomppaavat menestykset ovat usein vuosien tai vuosikymmenten työn tulos. Onnistumiset vahvistavat momentumia ja rakentavat suurempaa kehitystä.

Erinomaiset pitkäikäiset yritykset eivät edellytä karismaattista johtajaa. Itse asiassa tilanne on päinvastainen. Koko organisaation tulee olla toimiva ja vahva, jotta se selviää vastoinkäymisistä ja yllättävistä haasteista. Kestävä menestys ei voi olla yhden ihmisen varassa. Menestyneimpien yritysten johdosta löytyy voimakastahtoisia, mutta nöyriä johtajia, jotka ovat pelottomia ja samalla vaatimattomia.