Luettua: Lead the work

October 8, 2015

Lead the WorkKuinka monessa organisaatiossa kysytään kuka on paras henkilö maailmassa tekemään tämän tehtävän sen sijaan, että kysytään kuka meillä voisi tehdä tämän?

Lead the work herättelee todellisuuteen, jossa joidenkin lähteiden mukaan on työskennellyt jo 15 vuoden ajan yli 40 prosenttia ainakin Yhdysvaltojen työikäisistä: vapaina agentteina.

Johda työtä työntekijöiden sijaan on maailma, joka ei keskity siihen millainen työsuhde on kyseessä, vaan siihen millaisia tehtäviä ja kyvykkyyksiä tarvitaan kulloinkin.

Osittain kilpailukyky koostuu jo osaamisesta valita vaihtoehtojen välillä milloin rakentaa, lainata tai ostaa menestykselle kriittisiä taitoja. Keinoja on monia perinteisistä ulkoistamisen ja alihankinnan lisäksi uusien syvällisemmin työn luonnetta murtavien palveluiden kuten Tongalin, Upworkin ja Topcoderin myötä.

Mitä jää jäljelle työsuhteesta, kun siitä poistetaan turvallisuus? Nykyajan pätkätöiden aikakaudella pitkät työsuhteet ja vakaat urat ovat vielä illuusio jota pidämme yhteiskunnan tasolla yllä, mutta joka on enää yhä harvemman todellisuutta.

Työpalaverissa saattaa olla mukana konsultteja, tilapäisiä ja osa-aikaisia työntekijöitä, alihankkijoita, kumppaneita ja freelancereita vakituisten työntekijöiden lisäksi. Perinteiset henkilöstön johtamisen tavat eivät enää vastaa näitä vaatimuksia.

Työelämä muuttuu yhä enemmän vapaiden agenttien maailmaksi, jossa organisaatiorajat häilyvät ja työn mielekkyys määrittää kiinnostuksen, urakehityksen sekä uskollisuuden vahvemmin kuin yksittäiset organisaatiot.

Esimerkiksi Netflixin työsuhteet perustuvat yhden vuoden oletukselle. Työsuhteen päätös ei ole häpeä ja yritys kiittää kunnon eropaketin avulla. Syitä päättämiselle voi olla monia omasta performanssista firman prioriteettien muutoksiin.

Pysyväkin työsuhde on nykyään usein vain illuusio.