Luettua: Kulttuuristrategia 2

March 16, 2015

Kulttuuristrategia 2Johtamislegenda Peter Drucker totesi aikanaan, että kulttuuri syö strategian lounaaksi. Hierarkkinen johtaminen ja strategian jalkauttaminen ovat tapoja saada organisaatio mukaan johdon näkemyksiin.

Kulttuuristrategiassa asia käännettään toisin päin. Johto keskittyy kulttuuriin, joka on aina läsnä yrityksen toiminnassa. Johtaja siirtyy palvelutehtävään, jossa hänen tehtävänään on mahdollistaa ja poistaa esteitä työntekijöiden omilta suorituksilta.

Persoonallinen johtamistyyli ja karismaattinen johtaja pystyy vaikuttamaan yritykseen merkittävästi, mutta suurempaan vaikuttavuuteen päästään lopulta kuitenkin arvopohjaisella johtamisella. Joukkoistamisessa on voimaa, kun kaikki yrityksen työntekijät valjastetaan yhteisten tavoitteiden taakse.

Kirjassa esitellään 9 kulttuurijohtamisen osa-aluetta kotimaisten yritysten case-esimerkein. H&M panostaa oikeanlaisten ihmisten rekrytointiin ja valitsemisen tärkeyteen. Monesti palkittu Vincit voimauttaa työntekijöitään innostamalla heitä henkilökohtaiseen kasvuun ja huippusuorituksiin.

Perinteinen teollinen yritys voidaan myös muuntaa erinomaiseksi työympäristöksi kuuntelemisen avulla. Kuinka monessa yrityksessä toimitusjohtaja keskustelee henkilökohtaisesti jokaisen työntekijän kanssa, kuten Pipelifessa?

Muut osa-alueet ovat: viestiminen, kiittäminen, kehittäminen, välittäminen, juhlistaminen ja jakaminen. Kulttuuristrategiaa toteuttaville yrityksille löytyy yhteisiä ominaispiirteitä. Vahva yhteishenki näkyy omaleimaisuutena ja inhimillisyytenä.

Työntekijät ovat osa yhteisöä, jossa saa olla oma itsensä. Jokainen osallistuu kulttuurin avulla johtamiseen ja siten se ei ole enää pelkän johdon vastuulla. Näin saadaan laajempi kattavuus, joka ulottuu asiakkaisiin asti.

Pääosassa ovat yritysten käytännön toimintamallien kuvaukset. Niistä voi hakea inspiraatiota omaan kehittämiseen, vaikkakin lisäarvoa olisi myös tuonut kuulla asioista ja tavoista, jotka eivät ole toimineet.

Harva yrityskulttuuri on rakentunut ilman kitkaa ja erehdyksiä, jotka myös ovat arvokkaita kokemuksia.

Julkaistu Talouselämässä.