Kirja-arvio: Mahdottomasta mahdollinen

November 14, 2012

Albert Einstein totesi aikanaan, että ongelmia ei pystytä ratkaisemaan samalla ajattelun tasolla kuin ne on luotu.

Yllätetään yhteiskunta -liikkeen perustaja Jari Raitanen haluaa saattaa julkisen sektorin toimijat yhteen yksityisten yritysten edustajien kanssa. Tavoitteena on yllättää osallistujien lisäksi myös yhteiskunta, ottaa yhteiskunnallista vastuuta ja toteuttaa asioita uudella tavalla yhdessä.

Visuaalisesti miellyttävä kirja on tarina yksilöistä eri organisaatioissa, jotka ovat uskaltaneet lähteä mukaan rikkomaan rajoja. Mukana olijoille on asetettu kunnianhimoisia tavoitteita ja niitä on myös saavutettu – onnistumisen elämyksiä. Kirjan haastattelut kertovat näistä onnistumisista. Kaupunkilaiset on saatu mukaan päästöjenvähennyspolitiikkaan ja sivutuotteena on kirjan mukaan syntynyt ympäristö- ja yritysystävällisempiä kaupunkeja.

Nuoret ovat saaneet kokemusta työelämästä konkreettisesti tekemällä ja sitä kautta myös työllistymällä. Strategiat ja palaverit on jätetty vähemmälle.

Yrityksiltä vaaditaan nykyään enemmän kuin pelkkää raportointivastuuta. Niiden on oltava mukana rakentamassa parempaa yhteiskuntaa. Sama koskee myös julkista sektoria. Vaaditaan yhteistyötä, jossa perinteisestä vastakkainasettelusta siirrytään tuloksellisiin toimintamuotoihin, jotka hyödyttävät kaikkia osapuolia.

Yllätä yhteiskunta -hankkeissa on viimeisen viiden vuoden aikana ollut mukana lukuisia yritysjohtajia Microsoftin Ari Rahkosesta Fazerin konsernijohtaja Karsten Slotteen, kuntia ja kaupunkeja, esimerkkeinä Uusikaupunki ja Kuopio, sekä virkamiehiä kuten työmarkkinaneuvos Teija Felt.

Positiivishenkinen kirja on nopealukuinen, mutta syväanalyysia se ei tarjoa. Tekemisen meininki siirtyy myös lukijaan – vielä kun tietäisi mihin sen kohdistaa ja miten.

Ville Vainio ja Jari Raitanen: Mahdottomasta mahdollinen: yllätetään yhteiskunta. Devoi Oy 2012, 135 sivua, 30 euroa

Arvio on julkaistu Talouselämässä.