Kirja-arvio: Living Economics

June 4, 2012

Taloustieteen ja filosofian professori Peter Boettke George Mason -yliopistosta kertoo taloustieteestä tavalla, jonka ymmärtää, vaikka ei hallitsisi derivaattoja ja integraaleja.

Boettke erottaa taloustieteen ”päälinjan” valtavirrasta. Päälinjana hän pitää taloustieteilijöiden teorioita – lähtien Adam Smithistä – yhteiskuntaa rakentavina teorioina. Valtavirraksi hän luonnehtii taloustieteen eliitin suosiossa olevia teorioita, jotka ovat nykyhetkellä vallassa olevaa muotia.

Taloustiede on viimeisen sadan vuoden aikana keskittynyt oman uskottavuutensa pönkittämiseen luonnontieteiden rinnalla. Tämä on näkynyt vahvana matemaattispainotteisena mallinrakennuksena, jossa teoreettisten mallien muodollinen yhtenäisyys on ohittanut vastaavuuden ja verrattavuuden reaalimaailmaan.

Teoreettisista rakennelmista on siivottu paljon asioita, jotka kuuluvat ihmiselämään. Seurauksena on staattinen maailma, jonka yhtenevyydet dynaamiseen, jatkuvasti muuttuvaan ja ihmiselämän vajavaisiin päätöksentekotilanteisiin ovat häilyviä.

Boettke pitää taloustiedettä erittäin merkittävänä vaikuttajana yhteiskunnan hyvinvoinnille. Talous ei tarvitse taloustiedettä toimiakseen, mutta sen avulla voidaan ymmärtää päätöksentekoa ja toiminnan seurauksia. Valistuneet ratkaisut luovat parempaa yhteiskuntaa.

Viimeisen vuosisadan aikana taloustieteilijät ovat astuneet liian suuriin saappaisiin. Kirjoittaja peräänkuuluttaa nöyryyttä ja perusasioiden ymmärrystä. Hyväksi taloustieteilijäksi ei tulla pelkästään matematiikkaa ymmärtämällä. Siihen vaaditaan laaja-alaisempaa yhteiskunnallista näkemystä.

Teos esittelee merkittäviä taloustieteen vaikuttajia ja heidän ajatuksiaan. Mukana ovat muun muassa Nobel palkitut F. A. HayekJames Buchanan ja Elinor Ostrom.

Julkaistu Talouselämässä.