Kirja-arvio: Kaavoihin kangistuneet

June 16, 2013

Kaavoihin kangistuneetTutkimusten mukaan taloudellista hyvinvointia syntyy, kun väestö ja tuotanto sijoittuvat tiiviisti ja lisäävät siten tuottavuutta. Kaavoitus on tässä suhteessa aitiopaikalla. Kaupunkialueen tuottavuuden sanotaan kasvavan noin viisi prosenttia, kun sen työllisyystiheys kaksinkertaistuu.

Hurmeranta on tarttunut härkää sarvista ja selvittänyt edesauttaako nykyinen kaavoituspolitiikka taloudellista toimeliaisuutta vai onko se sen varsinaisena esteenä. Kuinka monta työpaikkaa ja hanketta on estetty tai jumissa maankäytön byrokratian ja politikoinnin takia? Oman osansa soppaan tuo myös valituskierrokset, joista osa on pelkkää kiusantekoa.

Keskuskauppakamarin tämänvuotinen tutkimus kertoo, että puolet suomalaisista yritysjohtajista on tyytymättömiä kaavoitukseen ja sen sujuvuuteen. Hurmerannan mukaan suuria ongelmakohtia ovat ainakin kaavoituksen hitaus, valitusprosessien pitkäkestoisuus, ennakoimattomuus ja liian yksityiskohtaiset kaavamääräykset.

Lienee oikeutettua puhua itse aiheutetusta ongelmasta, sillä tonttipula kuulostaa lähinnä huonolta vitsiltä maassa, joka on Euroopan harvimmin asuttuja. Kalliit asunnot haittaavat työvoiman liikkumista ja sitovat varallisuutta muista tuottavista investoinneista.

Lääkkeiksi löytyy tusina erilaisia ratkaisuja. Yleiskaavaa pitäisi palauttaa strategiseksi ja yksityiskohtaiset määräykset tulisi tiputtaa asemakaavatasolle. Yleensäkin kuntien tulisi siirtyä enemmän laadunvalvontaan ja ohjaukseen nippelitason rakennusteknisten ja materiaaleja koskevan suunnittelun sijaan. Subjektiivinen kaavoitusoikeus tarjoaisi maanomistajalle mahdollisuuden saada oma maansa kaavoituksen piiriin, joka nykyisin on mahdollista lähinnä vain rantakaavan osalta.

Hallintoprosesseissa on myös parantamisen varaa ja valitusoikeuteenkin lienee syytä puuttua. Raportin julkistustilaisuudessa ehdotettiin valitusmaksua, joka vähentäisi valitustehtailua. Tonttimaan tarjontaa voitaisiin myös lisätä yhteistyöllä maanomistajien kanssa esimerkiksi edistämällä yksityistä aluekehitystoimintaa.

Monella tuntuu olevan mielipiteitä ja näkemyksiä siihen, mitä kukin saa omalle tontilleen rakentaa ja miten.