Kirja-arvio: How to be profitable and moral

May 7, 2012

Professori Jaana Woiceshyn on kirjoittanut teoksen yritysjohdolle etiikasta.

Onko ulkoistaminen Intiaan moraalisesti oikea ratkaisu? Näkökulmia on useita ja niiden väliltä täytyy tehdä valintoja. Tuleeko johdon laittaa yrityksen tulevaisuus, kilpailukyky ja kannattavuus etusijalle vai turvata kotimaiset työpaikat? Tulisiko ulkoistuksessa kaikkein parhaimmat työntekijät irtisanoa, koska he työllistyvät parhaiten? Kuvitteellista it-alan yritystä käytetään esimerkkinä. Kirja on täynnä käytännön tapauksia ja konkreettisia valintatilanteita.

Teos perustuu Ayn Randin filosofiaan ja haastaa nykyiset vallitsevat ajattelutavat. Altruistinen moraalikäsitys, jossa muiden etu laitetaan oman edelle, ei saa kannatusta yhtään sen enempää kuin kyyninen hyväksikäyttö, jossa päämäärät oikeuttavat keinot hinnalla millä hyvänsä. Onko oikein jakaa bonukset tasa-arvon nimissä kaikille vai palkita ahkeruudesta?

Woiceshyn esittelee kirjassa Randin filosofian seitsemän hyvettä: rationaalisuus, itsenäisyys, integriteetti, rehellisyys, oikeudenmukaisuus, tuottavuus ja terve ylpeys.

Seuraamalla näitä ohjeita yritys pysyy pitkällä aikavälillä kannattavana ja menestyvänä. Kirja varoittaa arjen ansoista, kuten moraalisten periaatteiden hylkäämisestä ”käytännöllisyyden” takia, objektiivisten faktojen sivuuttamisesta ja päätöksenteosta pelkän tunteen varassa.

Esimerkkien avulla teos on konkreettinen työkalu yritysjohdon valintoihin. Teos ei esitä erityistä kritiikkiä Randin filosofiaa kohtaan tai tuo esiin sen mahdollisia heikkouksia. Kirja on selkeästi suunnattu yritysjohdon opaskirjaksi ja MBA-opiskelijoiden kurssimateriaaliksi.

Teoksen avulla on mahdollista saada käsitys myös Randin eettisestä järjestelmästä käytännön sovellusten muodossa. Vastuu sen toteuttamisesta jää kuitenkin lukijalle.

Julkaistu Talouselämässä.