Luettua: The Insurtech & Wealthtech Book

June 13, 2018

Parin vuoden takainen The Fintech Book on saanut jatkoa. Nyt tarkastellaan varainhallinnan ja vakuutusalan tulevaa myllerystä.

Formaatti on sama eli lyhyitä artikkeleita monelta alan toimijalta. Toistoa on paljon ja kirjoitusten laatu vaihtelee. Joukossa on helmiä, riittävästi pohdiskeltavaa ja uusia näkökulmia läpikäymiseen.

Alan läpileikkauksen kannalta on mielenkiintoista huomioida, mistä puhutaan, miten ja mistä vaietaan. Molemmissa keskitytään paljon muotisanoihin lohkoketjuista, roboneuvonantajiin ja muihin teknologisiin parannuksiin.

Isommat oivallukset näistä kahdesta alasta tarjoaa vakuutuspuoli. Erittäin konservatiivisena ja kankeana itsekritiikin kohteena se myös tulee uudistumaan hyvin merkittävästi.

Tulevaisuuden vakuutuksille käy kuin öljylampuille sähkön saapuessa ensikerran. Valosta tuli palvelu ja se häipyi taka-alalle. Vakuutukset sisällytetään muihin palveluihin ja tuotteisiin, ovat tapauskohtaisia ja automaattisia.

Vahinkojen korvaamisesta siirrytään ennakointiin ja riskien hallintaan. Pystyvätkö nykyiset vakuutusjätit muuntumaan vai vievätkö uudet pelurit markkinat jää nähtäväksi.

Varainhallintapuolella sodanjälkeiset sukupolvet siirtävät varallisuutta merkittävissä määrin tulevina vuosina. Se tarjoaa mahdollisuuksia, mutta vastapuolella on aktiivisesti hallittujen varojen ala-arvoinen performanssi. Yhdysvalloissa 98,9% aktiivirahastoista alisuoriutuivat kulujen jälkeen.

Passiiviset rahastot ja AI-pohjaiset neuvonantopalvelut puristavat marginaalit minimiin ja varainhallintopuolen nykyiset mallit ovat häviävässä taistelussa nuorempien sukupolvien muuttuneiden odotusten ja mobiilipohjaisten palveluiden kanssa.

Clayton Christenseniä vapaasti lainaten: uuden liiketoimintamallin kehittäminen on hankalinta vanhan keskeltä.