Huijareiden maa

February 6, 2014

Mikä on tämä olympialaisiin osallistuva maa?

Se vetoaa kansalaisten suojeluun rajoittamalla heidän perusoikeuksiaan. Erityinen kiinnostuksen kohde on kansalaisaktiivisuus, joka on valtion ”erityissuojeluksessa”. Sille on omistettu lainsäädäntöä, jota ei löydy esimerkiksi sen läntiseltä rajanaapurilta.

Valvova viranomainen vetoaa ankaraan ennakkosensuuriin huijauksien ja petoksien estämiseksi. Hallinnon luotto kansalaisia kohtaan on vähissä, sillä lähtökohtaisesti kaikki toiminta on kiellettyä ilman viranomaisten etukäteishyväksyntää. Maa ei siis ole mikään rehellisyyden ja avoimuuden malliesimerkki.

Lupamenettelyt kansalaisaktiivisuuden toteuttamiselle ovat moninaiset. Pelkkä hakemuksen käsittelyaika on useita kuukausia, lähennellen joskus jopa vuotta. Myös lähes jokaiseen hakemukseen vaaditaan täydennyksiä ja muutoksia. Lupaa ei myönnetä koskaan yksityishenkilöille tai tahoille, joita valtio ei ole erikseen hyväksynyt ”yleishyödyllisiksi”. Jos kansalaisaktiivisuutta harjoittava toimija anoo lupaa ja tällainen on jo toiselle taholle myönnetty, lupa saatetaan hylätä.

Luvan hakeminen on maksullista ja se edellyttää seikkaperäisten suunnitelmien esittämistä kansalaistoiminnasta. Samoin kaikkea asiaan liittyvää rahaliikennettä valvotaan ja seurataan koko luvan voimassaoloajan. Jos kansalaisaktiivisuutta harjoitetaan myös netissä, tällöin vaaditaan kansallinen lupa. Näitä myönnetään harvoin juuri käynnistyneelle toiminnalle tai ainakin perustelut tulevat olla vakuuttavat.

Kansalaiset kiertävät lainsäädäntöä verhoamalla kansalaisaktiivisuutensa kaupankäynniksi. Osa toiminnasta jää rajoitteiden takia marginaaliseksi tai sitä ei harjoiteta lainkaan. Asian kanssa on opittu elämään ja mahdollisuus toimia vapaammin länsimaiden tapaan herättää monessa hämmennystä ja pelonsekaisia tunteita. Ellei kaikkea valvota etukäteen, mitä siitäkin seuraisi?

Maalla on myös useita langettavia tuomioita kansainvälisestä ihmisoikeustuomioistuimesta.

Kyseessä oleva maa on tietysti Suomi. Tarkempia yksityiskohtia asiasta löytyy aikaisemmasta kirjoituksestani.

Ja paljonko niitä rikoksia sitten on tapahtunut? Vanha tilasto antaa  viitettä järeiden toimenpiteiden oikeutukselle.

Rahankeräysrikokset

 

Muita kirjoituksia aiheesta:
Eläköön talkoot – paha, paha raha
Rakenteellista jäykkyyttä
Huijareiden maa
Sunnuntaidebatti