Luettua: How to stand out

October 26, 2015

how-to-stand-outOrganisaatiopsykologi Yeung kirjoittaa aiheesta, josta kaikki voivat oppia: kuinka erottua eduksi? Oppeja voi käyttää julkisen puhumisen lisäksi liikeneuvotteluissa, sisäisissä palavereissa tai vaikka tärkeissä henkilökohtaisissa tilanteissa.

Yeung pohjaa kirjan opit pääosin alan tutkimustuloksiin. Tämä tuo lisää uskottavuutta ja vakuuttavuutta alaa yleensä vaivaaviin lonkkaheittoihin.

Kirjan lukee hetkessä ja kokeneelle esiintyjällä anti voi jäädä vähäiseksi. Tosin mukana on myös aina hyviä vinkkejä, joihin kaikkiin tuskin on törmännyt. Esimerkiksi ei kannatta puhua hitaasti, vaikka näin yleisesti uskotaan.

Samoin paljon puhuvat ihmiset saavat yleensä enemmän huomioita ja arvostusta. Hiljaisempana voit kompensoida tilannetta elehtimällä enemmän.

Kirja on jaettu neljään osioon. Ensimmäinen keskittyy itsetuntoon ja kumoamaan myyttiä muiden itsevarmuudesta. Tutkimusten mukaan ihmiset vaikuttavat paljon itsevarmemmilta esiintyessään kuin he itse tuntevat. Näytämme siis todennäköisesti vähemmän hermostuneilta.

Toisaalta muut ovat lähes 20 prosenttia levottomampia, yksinäisempiä ja stressaantuneempia kuin ajattelet heidän olevan. Varman ulkokuoren alta löytyy siis lähes aina sisäistä epävarmuutta.

Jännitystä aiheuttavissa tilanteissa ei kannata pyrkiä rauhoittumaan. Se on vaikeampaa kuin kääntää jännitys positiiviseksi innostukseksi.

Toinen osio tuo esiin ei-verbaalisen viestinnän vahvaa painoarvoa. Miten sanot on merkittävässä roolissa itse sanoman lisäksi, usein jopa tärkeämmässä.

Kolmannessa keskitytään sisältöön. Yleisön tarpeiden ymmärrys ja tarinat vievät viestin perille. Neljäntenä muistutetaan intohimoisen tekemisen tuovan parempia tuloksia. Oma työ kannattaa ottaa itse haltuun ja muokata sopivaksi.

Lopulta kuitenkaan ymmärrys ei edistä asioita, vaan ainoastaan tekeminen.