Luettua: Great Chain of Numbers

March 4, 2014

Great Chain of Numbers: A Guide to Smart Contracts, Smart Property and Trustless Asset ManagementBitcoin valuutta alkaa olemaan tuttu jo aika monelle. Bitcoin teknologia avaa kuitenkin mahdollisuuksia paljon laajemmalle yhteiskunnalliselle muutokselle. Tim Swansonin kirjassa tulevaa muutosta on verrattu samalle tasolle internetin, tietokoneiden tai jopa sähkön keksimiselle. 

Bitcoin protokollan tunnetuin osa on tällä hetkellä kryptovaluutat. Hajautetun valuuttajärjestelmän edut ovat ilmeiset nykyiseen pankkijärjestelmään verrattuna. Järjestelmä on avoin, läpinäkyvä, lahjomaton, ennustettava ja nopea. Näitä samoja ominaisuuksia voidaan kuitenkin hyödyntää myös paljon muuhunkin.

Kirja esittelee suuren määrän uusia käynnissä olevia hankkeita ja konsepteja sovellutuksista, jotka ovat joko tuloillaan tai ainakin teoreettisesti jo hahmotettavissa. Lähimpänä käytäntöä ovat helposti standardoitavissa olevat sopimukset, kuten finanssi-instrumentit ja transaktiot. Rahoitus- ja pankkimaailma tuleekin lähiaikoina kokemaan suuren muutokset osa-alueilla, joissa vielä nykyään vaaditaan kolmatta luotettua osapuolta kaupankäynnin tai sopimusosapuolten tueksi.

Älykkäät sopimukset, omistusoikeuksien hallinta, digitaaliset notaaripalvelut kuuluvat Bitcoin 2.0 terminologiaan. Automaattinen ja matemaattisesti toteutetut palvelut pystyvät itsenäisesti valvomaan ja toteuttamaan hajautetun ja julkisen omaisuusrekisterin ominaisuudessa erilaisia suoritteita. Näitä voivat olla esim. osakeannit, lainat, pantit, palkkojen maksu, äänestykset, ehdolliset sopimukset ja omistusoikeuksien myynti, hallinta ja siirto. Toteutettavissa ovat myös fyysisiin esineisiin liittyvät hallintavaltuutukset tai ominaisuudet, vaikkapa esimerkiksi auton tai kodin avaimet.

Swansonin alkuperäinen kiinnostus asiaan heräsi Kiinan nykyisen epäselvän omistus- ja sopimusoikeudellisen tilanteen takia. Teknologia pystyykin turvaamaan heikommassa asemassa olevien yksilöiden oikeuksia poistamalla petoksen ja korruption mahdollisuudet läpinäkyvällä ja avoimella järjestelmällä, jota ei ole mahdollista väärentää jälkikäteen.

Ensimmäiset kaupalliset menestykset löytyvätkin todennäköisesti kehittyvistä maista, jotka usein hyödyntävät mobiiliteknologiaa laajalti. Esimerkiksi 43 prosenttia Kenian bruttokansantuotteesta pyörii jo nyt kännyköiden kautta toimivien perinteisten maksujärjestelmien kautta.

Digitalisoituva maailma vyöryykin globaalisti hiipien yhä syvemmällä nykyisiin hallinnollisiin rutiineihin ja tulee syrjäyttämään paljon työpaikkoja turhalta paperinpyöritykseltä seuraavina vuosikymmeninä. Internet siirtyy informaatiosta seuraavaan vaiheeseen, jossa sisältöön lisätään älykkyys ja omaisuuden hallinta peruskansalaisten tasolle.

(Olen yhtenä haastatelluista kirjassa.)

Kirja on saatavilla Kindlen ja pdf-version lisäksi myös Elisasta.