Kirja-arvio: Free Market Revolution

December 10, 2012

Ayn Randin ajattelu on noussut suomalaistenkin tietoisuuteen. Randin pääteos Atlas Shrugged vuodelta 1957 myy maailmalla edelleen hyvin, joten jotain kiinnostavaa randilaisessa ajattelussa täytyy olla.

Yaron Brook on kalifornialaisen Ayn Rand Instituutin toiminnanjohtaja ja toinen kirjoittaja, Don Watkins toimii saman instituutin tutkijana.

Randin ajatuksiin nojautuen kirjoittajat toteavat, että emme tule pääsemään nykyisestä taloudellisesta suosta ja rämpimisestä eroon, ennen kuin härkää tartutaan sarvista. Jos yksilöillä on oikeus erinäisiin palveluihin valtiolta työttömyysturvasta terveydenhuoltoon, niin tällöin joillain toisilla on pakotettu velvollisuus toimittaa niitä. Eli toisen yksilön tarpeet oikeuttavat jonkun toisen pakottamiseen näiden tarjoamisessa, vaikkakin välittäjänä toimii julkinen taho.

Onko tämä moraalisesti kestävää? Randilainen vastaus on jyrkkä ei. Itsensä uhraaminen muiden alttarille ei ole hyvinvoivan yhteiskunnan tunnusmerkki. Nykymenossa moraalinen rappio edistyy askel askeleelta, ja yksilöiden kannustimet oman elämänsä vahvistamiseen ja vastuuntuntoon heikkenevät sukupolvi kerrallaan.

Kirja ei ole randilaisen ajattelun syväluotaus, mutta toimii hyvin herättäjänä aihepiiriin. Teoksessa käsitellään asioita Obamacaresta finanssikriisiin ja Yhdysvaltain hyvä veli -kapitalismiin. Nämä kaikki kuuluvat pöhöttyneen valtion tunnusmerkistöön, jossa poliitikot ja virkamiehet sääntelevät ja jakavat suosionosoituksia veronmaksajien kustannuksella.

Vapaiden markkinoiden vallankumouksessa on kyse kapitalismin uudelleenarvioinnista ja paluusta sen juurille, mikä on yhteiskunnallisesti hyvää, jaloa ja erinomaista. Kuka uskaltaa seisoa niiden periaatteiden takana, jotka tuottavat vaurautta ja hyvinvointia jokaiselle?

Artikkeli on julkaistu Talouselämässä.