Luettua: Confessions of a Radical Industrialist

October 20, 2013

Confessions of a Radical IndustrialistModulaarisia mattoja valmistavan Interfacen perustaja ja toimitusjohtaja on omien sanojensa mukaan kilpailuhenkinen yrittäjä ja kapitalisti, joka ymmärtää tuloksenteon päälle. Parissakymmenessä vuodessa hän kasvatti yrityksensä nollasta vajaan miljardin liikevaihtoon ja maailmanlaajuiseen myyntiverkostoon.

Kuusikymppisenä vuonna 1994 Andersonin eteen tuotiin asiakkailta esiin tullut kysymys siitä, miten Interface ottaa toiminnassaan huomioon ympäristön. Perustaja ei osannut vastata kysymykseen aluksi muutoin kuin, että noudattamalla kaikkia säännöksiä.

Yrityksen strategiapäivien avauspuheenvuorossa hän oli jo löytänyt joitain vastauksia. Hän esitti organisaatiolleen haasteen, jossa vahvasti petrokemian teollisuuden tuotteista riippuvaisen mattoyrityksen tulisi olla kaikessa toiminnassaan ympäristön kannalta kestävässä asemassa vuonna 2020. Ympäristöstä ei pitäisi ottaa mitään, jota se ei pysty kestävästi uudistamaan eikä sinne saa myöskään työntää mitään mikä ei sinne kuulu. Lisäksi kaikki tarvittu energia tulee olla uusiutuvista lähteistä.

Nykyinen ’ota-valmista-heitä pois” valmistusmalli ei ole kestävällä pohjalla. Yli 90 prosenttia kaikesta energiasta ja resursseista menee hukkaan ja vain muutama prosentti päätyy lopputuotteeseen. Hukkaamme luonnonvaroja ja resursseja tavalla, joka ei ole missään suhteessa kannattavaa.

Interfacesta on tullut perustajansa vision pohjalta palkittu ja kiitelty edelläkävijäyritys. Kestävään tuotantoon pyrkimisestä on tullut yritykselle kilpailutekijä ja osa yritysidentiteettiä ja –kulttuuria. Matkan varrella saavutetut innovaatiot ovat tuoneet uusia tuotteita, huomattavaa lisämyyntiä, vähentäneet merkittävästi kustannuksia ja lisänneet yrityksen vaikutusvaltaa myös suhteessa kilpailijoihinsa sekä koko liike-elämään.

Andersonin visionäärinen toiminta on herättänyt lukemattomia yritysjohtajia katsomaan liiketoimintaansa uudesta näkökulmasta. Lisäksi industrialisti on pystynyt esimerkillään puhumaan myös kieltä, jota myös sijoittajat ymmärtävät. Kestävä liiketoiminta on erittäin kannattavaa ja pian myös elinehto.