Luettua: Built to Grow

January 10, 2017

Strategiakonsultti Royston Guest avaa työkalupakkinsa menestysreseptiin kasvuyrityksille. Paketti sisältää käytännöllisiä esimerkkejä, jaettuja kokemuksia ja helposti lähestyttäviä toimintamalleja.

Guestin malli on kokonaisvaltainen yhdeksän eri osa-alueen strategiakokonaisuus. Jokainen on tärkeä visiosta hallintoon, mutta vain vahva ymmärrys omista tavoitteista ja suunnitelmallisuus tuovat pitkäaikaista menestystä.

Strategisesti yrityksen pääasiallinen tarkoitus on houkutella, maksimoida ja pitää oikeat asiakkaat. Kaikki tähän lisäarvoa tuova on investointia. Muu on kulua.

Toisena johtavana ohjenuorana Guest pitää yksinkertaisuutta. Selkeys auttaa kommunikaatiossa. Menestyvät organisaatiot ovat myös asiakaslähtöisiä ja suunnittelevat toimintansa asiakkaan näkökulmasta ulkoa sisäänpäin.

Onko yrityksesi paras valinta työantajana, toimittaja tai sijoituskohteena? Näitä voidaan pitää mittareina kokonaisvaltaisesta onnistumisesta. Vahva yrityskulttuuri ja yrittäjähenkinen organisaatio tuottaa tulosta.

Menestys koostuu osasista, mutta pitkäaikainen kasvu vaatii jatkuvaa uudistumista ja nykyisten mallien kyseenalaistamista. Asioiden mitattavuus ja testattavuus auttavat skaalautumisessa sekä päätöksenteossa.

Samoin kurinalainen toteutus, joka on johdonmukaista toimissa ja myös pidemmällä aikavälillä.

Liikkuvia osia on paljon. Kaikkea ei voi toteuttaa tai omaksua kerralla, mutta joka osa-alueeseen löytyy eväitä. Kirjan vahvuutena on strategiapuolen painotus ja ohjeet sen mallintamiseen.

Suorittavan puolen oivallukset ja vinkit eivät ole yhtä kattavia, mikä toki on ymmärrettävää laajan ja kokonaisvaltaisen aihealueen osalta.

Guestin teos toimii hyvänä käsikirjana ja inspiraation lähteenä. Erinomaiset pisteet tulevat myös lisämateriaalista sisältäen kirjan mallit ja kaaviot ladattavassa muodossa.