Luettua: Becoming the Best

April 25, 2015

becoming_the_bestJohtamisen ja strategian professori Harry Kraemer lähestyy arvojohtamista käytännönläheisesti. Entisenä miljardiluokan terveydenhuollon yrityksen toimitusjohtajana hänen neuvonsa ja ohjenuoransa pohjautuvat henkilökohtaiseen kokemukseen.

Kirja perustuu arvojohtamisen neljään perusteesiin (itsetutkiskelu, balanssi, oikea itsetunto ja aito nöyryys), joita käsitellään yksilön tasolta aina yhteiskunnallisen vaikuttamisen asteelle saakka.

Kraemer tuo esiin case-esimerkkejä pääosin yhdysvaltalaisista yrityksistä, joissa arvojohtaminen on merkittävässä roolissa. Mukana on vanhoja suuryrityksiä Target-elektroniikkaketjusta, vinkkeihin startup-yritysten kasvattamiseen ja jopa kolmannen sektorin miljoonien ihmisten elämään vaikuttavien organisaatioiden toiminnasta.

Kraemer rakentaa pala kerrallaan kokonaisuuden joka koostuu parhaasta itsestä, tiimistä, partnerista, sijoituksesta ja kansalaisesta. Kaikki lähtee yksilön rehellisestä omakuvasta ja pyrkimyksestä jatkuvasti parantaa itseään.

Arvojohtaminen ei ole oikotie onneen. Monesti tie on kivikkoinen ja kvartaalikapitalismi ei helpota tilannetta. Finanssikriisin aikana Northern Trustin toimitusjohtaja osoitti, mitä ”doing the right thing” tarkoittaa käytännössä. Kriisin keskellä tuore toimitusjohtaja lupasi tukea asiakkaitaan, joiden liiketoiminta oli vaikeuksissa likviditeetin kadottua markkinoilta.

Pankki osti epälikvidejä omaisuuseriä yli puolella miljardilla dollarilla ja kantoi epävarmojen sijoitusten riskin monta vuotta taseessaan asiakkaidensa puolesta. Tämän seurauksena yritys teki ensimmäisen kerran 21 vuoteen negatiivisen osavuosituloksen. Merkittävä ”markkinointikampanja” tuotti myöhemmin yrityksellä kuitenkin paremman arvostustason kuin sen kilpailijoilla.

Kraemer painottaa myös yritysten yhteiskuntavastuun merkitystä, joka nitoutuu arvopohjaiseen johtamiseen luontevasti. Helppolukuinen kirja sisältää hyviä vinkkejä, vaikkakin toimituksellisessa tasossa olisi ollut parantamisen varaa.

Julkaistu Talouselämässä.