Sekaannus ja Kaaos

Lähes päivittään ihmiset päivittelevät nykyisen elämänmenon sekavuutta ja kaaosta. Asiat tuntuvat järjettömiltä ja suuria muutoksia tapahtuu jatkuvasti. Kuitenkin luonnonmullistusten ja katastrofien lisäksi ihmiskunta itse aiheuttaa huomattavan määrän mullistuksia.

Miten käyttäytyy ihminen kun hän on hiukan sekavassa tilassa? Tyypillisesti ulkoapäin tarkastellen henkilö näyttää epävarmalta ja liikkeistä paistaa määrätietoisuuden puute. Esimerkiksi vieraassa kaupungissa eksyy helposti ja on vaikea tietää minne mennä. Sisäinen ”kaaoksemme” heijastuu ulkoiseen maailmaan tekoinamme ja käytöksenämme. Samalla tavoin maailmassa vallitseva kaaos on lähtöisin ihmisten omasta sisäisestä sekavuudesta. Asia tulee ehkä paremmin esiin kuin kaaoksen käsitteeseen lisäämme myös tietämättömyyden ja vajaavaisen havainnoinnin. Kaikki ihmiset joutuvat toimimaan ympäristössä, jossa meillä ei ole käytössä täysin oikeata tietoa ja ymmärrystä ympärillä tapahtuvista asioista. Tätä sekavuutta lisäämme huomattavasti vielä omalla toiminnallamme sillä antamalla mielemme vaellella ympäriinsä keskittymiskykymme vähenee entisestään heikentäen todellisuuden ymmärrystämme. Lopputuloksena meidän toimintamme heijastaa näitä vajaavaisuuksia kaikissa teoissamme ja toiminnassamme, jotka kuitenkin ovat aina tehty parhaan tahdon mukaisesti ja hyvässä uskossa. Valitettavasti tarkastellen asioita tarkemman tiedon valossa lopputulemat alkavat vaikuttaa vähemmän kunniakkailta ja ansiokkailta.

Sekaannus alkaa ensin aina mielestämme. Ajatus on aina ennen toimintaa tai puhetta. Suurin osa elämäämme reagoimme ympärillä olevaan maailmaan parhaan ymmärryksemme mukaan. Jokapäiväinen elämä tapahtuu vielä usein ilman sen kummemmin asioita pohtien tai huomaten. Asiat vain tapahtuvat lähes kuin itsestään ja ilman sen suurempaa tiedostamista. Kuitenkin meidän on mahdollista elää joka hetki tiedostaen mitä ympärillämme tapahtuu sekä tehden tietoisia valintoja ja päätöksiä. Aktiivinen eläminen mahdollistaa paremman kontrollin omiin ajatuksiimme, jotka heijastuvat omassa toiminnassamme eri muodoin käyttäytymisestä puheeseen asti. Huomioimalla näiden vaikutukset ympäristöömme voimme myös aktiivisesti vähentää ainakin lähiympäristössämme vallitsevaa sekaannusta ja kaaosta.

Paras tapa aloittaa maailmassa vallitsevan kaaoksen vähentäminen on aloittaa itsestä. Aluksi kannattaa varmistaa, että omalta osaltamme emme ainakaan lisää sekaannusta ja sen seurannaisvaikutuksia. Ainoastaan tämän jälkeen voimme harkita auttavamme muita (jos se on enää edes tarpeen ensimmäisen tavoitteen täydellisen saavuttamisen jälkeen).

(alkuperäinen Confusion)

No Comments

Leave a Reply