Sanat

Merkittävä osa viestinnästämme tapahtuu verbaalisesti. Puhumme, luemme ja ajattelemme sanoin jatkuvasti.

Aloitetaan ensin perusteista. Tarvitsemme erilaisia yhteisesti hyväksyttyjä sopimuksia viestiäksemme keskenämme. Liikenteessä käytämme liikennesääntöjä ja –valoja. Aikanaan olemme vain sopineet, että tietty liikennemerkki tarkoittaa tiettyä asiaa ja tämän jälkeen kaikki ovat oppineet ymmärtämään viestin välittömästi ja yhtäläisesti. Itse asiassa sanat ovat samanlaisia symboleja. Ne ovat vain tapa kommunikoida ja helpottaa elämää. Tarkalleen ottaen sanat eivät ole mitään muuta kuin sarja kirjaimia tunnistettavassa järjestyksessä.

Pidämme itsestään selvänä, että käyttämämme symbolit (sanat) ovat lähtökohtaisesti tarkkoja. Todellisuus on kuitenkin juuri päinvastainen sillä jokainen elää oman näkemyksensä mukaisessa maailmassa. Helppo tapaa todentaa asia on pyytää jotakin kuvailemaan tietyn sanan merkitys. Varmaan on, että jos pyydämme eri ihmisiä piirtämään esimerkiksi ’tuolin’ niin kaikkien tuolit näyttävät erilaisilta ja harvoin edes läheisesti samankaltaisilta. Kuinkahan on asian laita vaikeampien ja abstraktimpien sanojen kuten globalisaatio ja vapaus kohdalla?

Sanoilla aiheutetaan paljon väärinkäsityksiä ja vahinkoa. Ihmiset tarkoittavat jotakin ja tulkitsevat asiat kuitenkin toisin – omalla tavallaan. Ehkä voimakkaimmat assosiaatiot liitetään sanoihin jotka käsittelevät uskontoa, politiikkaa ja henkilökohtaisia näkemyksiä. Osa näistä symboleista koetaan lähes pyhiksi: sanat ovat alkaneet elää omaa elämäänsä. Niiden alkuperäinen tarkoitus kuvata ja viitata todelliseen kohteeseen on hämärtynyt tai kokonaan unohdettu matkan varrella. Historiamme on täynnä ’pyhiä sotia’ tai verenvuodatusta ’korkeampien tarkoitusten’ vuoksi. Idealismit ovat tulleet tärkeämmiksi kuin ihmiset. Sanojen avulla voimme helposti etääntyä ja hukata niiden todellisen merkityksen ja samaistua niihin vain symbolien tasolla. Näiden symbolien nimissä olemme valmiit tappamaan muita ihmisiä ja tekemään uskomattomia asioita. Harvoin pysähdymme harkitsemaan ja miettimään symbolien todellista merkitystä ja sanomaa. Sanoja on helppo käyttää ja vielä helpompi väärinkäyttää. Ne ovat voimakkaita ja vaikuttavat ulkoisesti erittäin tarkoilta, mutta todellisuudessa niiden oikea merkitys on harvoin yksiselitteinen ja kirkas. Meitä pettää sanojen ulkoasu ja aiheuttaa suurta sekaannusta elämässämme.

(alkuperäinen Words)

No Comments

Leave a Reply