Onnellisuus

Pyyteetön olemassaolo ilman vastavuoroisuutta on onnellisuuden todellinen tila. Tähän tilaan ei pysty mikään ulkopuolinen tilanne tai tapahtuma vaikuttamaan. Onnellisuus on pysyvä ja vakaa olotila, joka voidaan saavuttaa sisäisellä harjoituksella ja peräänantamattomuudella. Onnellisuus on olemisen puhdas olotila – täydellisesti rakastava ja rauhallinen. Harmonia ja sisäinen varmuus koetaan sisältäpäin ja näin ollen se ei ole riippuvainen ulkoisista olosuhteista.

Onnellisuus puhtaimmassa muodossaan on sympatiaa ja empatiaa näiden syvimmässä merkityksissään. Tämä tarkoittaa, että onnellisuus sinänsä perustavaa laatua olevassa muodossaan ei ilmene kokijassa sinänsä. Se koetaan yhdessä olemassaolon ja muun elämän kanssa.

Jokin mikä on ehdollista tilanteelle tai erityiselle kohteelle ei ole onnellisuutta. Se on halua tai itsekkyyttä toisessa muodossa. Pysyvä onnellisuus on kaikkiolevaista ilman kohdetta, aikaa tai paikkaa. Se on ikuista ja ympäröivää – jotakin joka on meidän ulottuvillamme joka hetki.

(alkuperäinen Happiness)

No Comments

Leave a Reply