Voiko valtio lisätä yksityissektorin toiminnallaan yhteiskunnallista hyvinvointia (hyötyä)?

Tämän esseen tarkoituksena on keskittyä valtion rooliin yksityisessä markkinassa ja selvittää laajuus, joka on perusteltavissa taloustieteen valossa valtion toiminnalle siinä. Valtiolla oletetaan olevan perustavanlaatuinen ja välttämätön rooli yksityisten yritysten liiketoiminnassa. Tämä ei ole ainoastaan oletus – se on nykyinen paradigma ja dogmi. Tätä faktaa ei enää kyseenalaisteta taloustieteessä ja –tutkimuksessa. Se on osa yhtälöä. Silti Murray N. Rothbard mainitsee, että ”on olemassa….hyvin tunnettu vaikeus filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä, joka tekee systemaattisen virheen…todennäköiseksi : tunteiden, arvostuksien ja poliittisten ideologioiden sisällyttämisen tieteelliseen prosessiin (Rothbard 1997, 198)”. Tämä väite saavuttaa vielä enemmän substanssia, kun huomioidaan että useissa maissa korkeakoulutukseen on valtiolla täysi monopoli.

Voiko valtio lisätä yhteiskunnan hyvinvointia

No Comments

Leave a Reply