Valtio

Valtio on keinotekoinen järjestelmä, joka voi toimia vain niin kauan kuin sen vaikutuspiirissä olevat ihmiset siihen uskovat ja luovuttavat sille osan omista oikeuksistaan. Itsessään valtio ei ole mitään – se on vain väline, jota ihmiset käyttävät omiin tarkoitusperiinsä. Valtio ei ole oma itsenäinen ‘olio’ jolla olisi omia tarpeita tai vaateita. Se ei tuota itse yhtään mitään, vaan on täysin riippuvainen ihmisistä.

Sinänsä valtio käsitteenä on täysin neutraali, sehän on vain väline – ei päämäärä. Näin ollen periaatteellisesti ajatellen se voi olla hyödyllinen tai haitallinen riippuen moraalisista valinnoista ja toimintatavoista joilla se toimii. Valitettavasti käytännössä tämä on historian valossa osoittautunut täydeksi utopiaksi. Valtio on aina ollut ja on edelleenkin pakkovallan väline: ihminen käyttää sitä toisia ihmisiä vastaan.

Linkkejä aiheesta (englanniksi):
The State: Its Rise and Decline by Martin van Creveld
Ten Books on the State By Alberto Mingardi

No Comments

Leave a Reply