Tietämättömyys hallitsijana

Vaalit ovat tulossa useisiin maihin, joten on hedelmällistä muistuttaa sekä ehdokkaille että äänestäjille kuinka järjestelmä toimii.

Resepti vallanhimoisille ja välinpitämättömille on seuraava:

Ensiksi, luo abstrakti järjestelmä joka on ylitse kaikkien yksilöiden ja kutsu sitä joksikin yleisesti hyväksi. Valtio menettelee, ellet pysty keksimään mitään muuta.

Toiseksi, aseta voimaan joitakin sääntöjä ja lakeja jotka ovat täytäntöönpantavissa väkivallalla tottelemattomuuden ilmaantuessa tarpeen mukaan. Ota säännöillä ja laeilla yksilöiltä pois heidän perusoikeudet ja koskemattomuus siihen rajaan saakka, että he eivät täysin näänny näiden alle. Älä välitä vähemmistöistä(yksilö on pienin vähemmistö), pidä vain huoli että enemmistö on takanasi. Luonnollisesti suuri osa säännöksistä käsittelee suuren varallisuusmäärän keräämistä kansalta määrittelemättömään yleiseen hyvään ja kansakunnon hyvinvointiin.

Kolmanneksi, anna ihmisten valita joitakin yksilöitä edustamaan itseään ja anna ihmisten muodostaa puolueita, jos he niin haluavat. Luonnollisesti näille ihmisille maksetaan valtion pussista ja he eivät ole vastuussa toimistaan kenellekään, vähiten kellekään yksilölle joka on heitä äänestänyt. Edustajan valinta kerran muutaman vuoden välein on suuri etuoikeus sinänsä, ja se riittäköön. Loppujen lopuksi kansahan on valinnut kaikki edustajansa ja näin ollen se on myös vastuussa edustajiensa toiminnasta yhtä kaikki.

Neljänneksi, palkkaa valtion virkamiehiä ja hallitseva eliitti pyörittämään valtiota. Koska he ovat valtion palkkalistoilla, he ovat puolueettomia ja huolehtivat ainoastaan kansan parhaasta. Anna virkoja älymystölle, jotta heistä tulee riippuvaisia valtiosta. Tämä varmistaa kansan enemmistön tuen valtion taakse.

Viidenneksi, anna valtion virkamiesten ja älymystön muodostaa lisää säännöksiä ja lakeja. Loppujen lopuksihan valtio on ihmisten hallitsemista, kansalaisten omaksi parhaaksi. Aseta myös tiukat rangaistukset lakien rikkomisesta. Palkkaa huomattava määrä byrokraatteja valvomaan koko järjestelmää ja pidä huoli että he tuottavat tutkimuksia ja raportteja. Mittaa heidän tuottavuutta ja vaadi yhä lisää paperitöitä ja byrokratiaa, jotta järjestelmä pysyy kiireisenä ja yhä kasvavana. Tämä on valtion kulissi ja sen vuoksi sen täytyy näyttää kiireiseltä ja tehokkaalta.

Kuudenneksi, rupea hyödyntämään konfiskoitua varallisuutta erityisiin tarpeisiin ja etuoikeuksiin, joista hyötyvät muutamat pienet vähemmistöt (ts. joko yksilöt tai yhteisöt) jotka nykyinen enemmistö tai valtion viranomaiset määrittävät ja päättävät. Pidä huoli että päätöskriteerit ovat joustavia, koska olosuhteet ja tilanteet muuttuvat jatkuvasti. Tämä on valtiokoneiston ydin: ota pois oikeuksia laajasti (ole innovatiivinen) ja myönnä erikoisvaltuutuksia, poikkeuslupia, tukiaisia ja eritysehtoja harvoille. Tämä aikaansaa arvovallan ja pysyvän tarpeen virkamiehille.

Seitsemänneksi, ylistä valtion koneiston suuria saavutuksia sekä muistuta sen tarpeellisuudesta. Ilmaise selvästi, että kaikki mitä valtio tekee on ainoastaan sen kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja valtio itsessään on täysin epäitsekäs. Älä unohda mainita, että on erittäin vaikeata ja raskasta ottaa huomioon kaikkien hyvinvointi ja tämän vuoksi valtion budjettia tullaan korottamaan tulevaisuudessa.

Kahdeksanneksi, aikaansaa merkittävä julkinen keskustelu siitä miten jotkut pienet budjettivarat tulisi allokoida ja kenelle. Tämä pitää yleisön kiireisenä ja merkittävät budjettimomentit voidaan allokoida jouhevasti niille eturyhmille, jotka lobbaavat tehokkaimmin ja tarjoavat parhaan mahdollisen vaikutusvallan.

Yhdeksänneksi, suosi enemmistöä budjetin allokoinnissa sekä paremman tulevaisuuden lupauksissa. Ylistä köyhiä ja ihmisiä jotka ovat riippuvaisia valtion tuista ja etuuksista. Paheksu varakkaita, rikkaita ja itsenäisiä ihmisiä. Luo korostettu kontrasti heidän ja valtion välillä, joka on voittoa tavoittelematon ja pyrkii yleiseen hyvään ja näin ollen ei pyri itsekkäästi keskittymään omaan etuunsa vaan kaikkien yhteiseen hyvinvointiin. Lisää tuloverorasitusta vaikeuttaaksesi, jos ei jopa tee käytännössä mahdottomaksi, rikastumista eli tulemista valtiosta riippumattomaksi. Nykyiset rikkaat ovat ainoastaan kiinnostuneet pitämään oman tilanteensa ennallaan ja näin ollen heistä ei ole mitään huolta.

Kymmenenneksi, jos ilmaantuu jotain sisäpoliittisia ongelmia ja yleisiä huolenaiheita valtion toiminnan oikeutuksesta ja toimista niin syytä kaikkia muita paitsi valtiota itseään(esimerkiksi talouden suhdannetta, globalisaatiota, sääolosuhteita, vaikeita olosuhteita).

Ja bonuksena: käytä hyväksesi lobbaajien, liike-elämänä ja ennen kaikkea joustavan lainsäädännön tuomia mahdollisuuksia henkilökohtaisen hyvinvoinnin kasvattamiseen valtion tuoman hyvän toimeentulon ja etujen päälle.

No Comments

Leave a Reply