Arvot

Vapaa yhteiskunta perustuu moniarvoisuuteen. Jokainen saa toteuttaa omaa näkemystään vapaasti niin kauan kunhan se ei riko kenenkään toisen vapautta omaan yksityisyyteen ja omaisuuteen. Toisin sanoen kyseessä on yhteiskunta, joka on suvaitsevainen ja perustuu rikkauteen, joka on luonnollista seurausta yksilöiden erilaisuudesta.

Yksilön oikeudella toimia omien arvojensa mukaan on myös seurauksia. Jokainen on vastuussa omista toimistaan ja sen seuraamuksista. Näin ollen yksilöillä on vapaus toimia parhaaksi näkemällään tavalla, mutta vapauden kääntöpuolena tulee yksilön kantaa myös vastuu teoistaan. Ellei näin olisi niin kyseessähän ei olisi todellinen oikeus ja vapaus.

Jokainen henkilö pyrkii toimimaan parhaaksi näkemällään tavalla oman ymmärryksensä mukaisesti. Näin ollen eri ihmisten kyky toimia eri tilanteissa vaihtelee heidän oman elämänkokemuksensa ja tietämyksensä mukaisesti. Toisin sanoen jokaisella on oikeus kokea ja elää vapaasti, ja nauttia sekä kantaa näistä koituvat seuraamukset. Ihmiset oppivat elämällä ja kokemuksiensa kautta. Annetut tai pakotetut arvot ja mallit harvoin saavat aikaan todellista ymmärrystä ja oppimista. Pakko on huono opettaja. Samoin yksilön suojaaminen oman toimintansa seuraamuksilta poistaa henkilön oman vastuun teoistaan sekä häivyttää seuraamukset estäen näistä oppimisen.

Vastuullinen yksilö tiedostaa oman toimintansa vaikutukset sekä kantaa niistä seuraavat velvoitteet. Tämä on seurausta omasta aikaisemmasta kokemuksesta ja toiminnasta. Mutta miten nämä tulevat mahdollisiksi ellei yksilöllä koskaan ole suotu mahdollisuutta omaan toiminnan vapauteen eli mahdollisuuteen tehdä virheitä ja oppia niistä? Vapauden rajoittaminen perustuen yksilön suojaamiseen itseltään kuullostaa erikoiselta vapaaehtoisuuteen perustuvalta yhteiskunnalta. Arvomaailma, joka perustuu yksilön virheiden tekemisen poistamiseen etukäteen, ei ole sopusoinnussa yksilön vapauden ja vapaaehtoisuuden kanssa. Joku muu määrittää mikä on mahdollista ja mitkä seuraamukset ovat sopivia yksilölle itselleen. Hänet pakotetaan toimimaan tietyllä tavalla, ja harva jaksaa kyseenalaistaa sääntöjen pohjana olevaa arvomaailmaa tai niiden perusteita. Holhouksen alainen lienee oikea termi.

Lisää aiheesta (englanniksi):

Equality vs. Freedom By Wendy McElroy
Smoking and Property Rights by Ninos P. Malek
Don’t Let Government Define Marriage (Or Optimal Child-Rearing Environments) By Gardner Goldsmith

No Comments

Leave a Reply