Demokratia

Demokratia ei perustu yksilön vapauden periaatteelle, kuten aikaisemmassa kirjoituksessa (Vapaus tai pakkovalta) on määritetty. Demokratia perustuu pakkovaltaan, jolla osa ihmisistä käyttää pakkokeinoja (ts. väkivaltaa tai sillä uhkailua) toisia ihmisiä kohtaan. Poliittisesti korrektimpi tapa ilmaista sama asia on sanoa, että demokratia perustuu enemmistön valtaan. Enemmistön päätökset (ts. mielivallan tai -oikut sillä niitä ne ovat aina kun poiketaan vapaaehtoisuuden periaatteesta) pakottavat vähemmistön uhraamaan omat oikeutensa enemmistön tahdolle.

Millä oikeutuksella suurempi määrä ihmisiä (ts. enemmistö) voi alistaa vähemmistö(j)ä (yksilö on pienin vähemmistö)? Kaikki moraaliset perustelut enemmistödemokratian käytölle ovat vähintäänkin arveluttavia sillä auttamatta tällöin jonkun yksilön oikeudet katsotaan uhrattaviksi. Perustelut demokratian oikeutukselle sinänsä eivät ole mielenkiintoisia vaan pakkovallan käyttö moraalisena periaatteena ja sen hyväksyminen. Alistaminen ja sorto eivät siis ole vieraita käsitteitä demokratiassakaan – ne ovat osa sen hyväksyttyä moraalikäsitettä.

Lisää aiheesta (englanniksi):

Demokratian epästabiilisuus ja tilapäisyys (kts luvusta 5. Democracy alkaen)
Democracy is Coercive By Christopher Mayer
The Myth of Majority Rule by Erich Mattei
Does Democracy Promote Peace? By James Ostrowski