Uskalla yrittää

All downhill?

Yrittäminen on täynnä paradokseja. Yksi suurimmista on ottaa haasteet vastaan ja luottaa kykyyn löytää ratkaisuja vasta myöhemmin.

Usko omaan osaamiseen ja ongelmanratkaisutaitoihin karttuu onnistumisten myötä. Rohkeutta vaaditaan kuitenkin joka käänteessä. Liiketoiminnan näkyvyys ja ennustettavuus eteenpäin on nykyään aika heikkoa.

Joillain toimialoilla puhutaan viikoista, toisissa päivistä tai jopa tunneista. Silti palkat, vuokrat ja muut kulut tulee maksaa ajallaan. Vanhan sanonnan mukaan yrittäjän laskut tulevat säännöllisesti ja tulot toisinaan.

Yrittäminen ei ole kaikkia varten. Paineensietokyky, oma-aloitteisuus, rohkeus ja kyky mukautua muuttuviin tilanteisiin vaatii tietynlaista luonnetta. Toisaalta palkansaajan rooli alkaa olla myös monessa tilanteessa suurempi riskipositio kuin oma yritys.

Yrittäjä ei ole yleensä yhden asiakkaan varassa toisin kuin työntekijä. Pääosin pankin omistuksessa oleva omakotitalo pienellä paikkakunnalla, jossa asuntojen hinnat ovat sidoksissa suuryrityksen toiminnan jatkuvuuteen, on merkittävä riski.

Jos työnantaja irtisanoo, työmahdollisuudet ovat todennäköisesti kotipaikkakunnan ulkopuolella, mutta nykyiset asuntomarkkinat eivät ole kovin likvidit pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Suomalaisten näkökulmasta meillä on lähes rajattomat markkinat valloitettavana. Täytyy vain pystyä nostamaan katsetta kotimaan ulkopuolelle.

Jo pelkästään virolaisten ja suomalaisten startup-yritysten välillä tuntuu selkeää eroavaisuutta. Viron kotimarkkinat ovat jo lähtökohtaisesti liian pienet, joten yrittäjät suuntaavat automaattisesti ulkomaille. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Suomessa on helpompi jäädä Tekesin hoiviin ja pyrkiä pyörimään tutuissa nurkissa.

Yrittämisen edellytyksissä voi olla myös hiukan parannettavaa, jos vertailee Israelin tämän vuoden ensimmäisen kvartaalin riskirahoitusmäärää (n. miljardi dollaria) suomalaiseen koko viime vuoden saldoon (vajaa 150 miljoonaa dollaria).

Tilannetta ei paranna, että rahoitusympäristö on siirtynyt suosimaan jo etabloituneita yrityksiä. Jäljellä on kohta vain sisu, kuokka ja passi taskussa.

Kuva: Flickr / Robert Braunstein