Supertemp: Apua liikkeenjohtoon, omistajuuteen ja hallitukselle

Yrityksen johtaminen voi olla aika yksinäistä hommaa. Tietyistä asioista voi puhua johtoryhmälle ja hallitukselle, mutta ei kaikista.

Kaikilla ei myöskään ole yhtiökumppania, jonka kanssa asioita voi pallotella ja pohtia yhdessä. Yleensä hyvät ideat syntyvät keskusteluista ja niiden jatkojalustuksesta.

Kuka voisi toimia sparrauskumppanina, jonka kanssa yhtiön asioista voisi puhua luottamuksellisesti? Apuun tulee maailmalla tunnettu supertemp toimintamalli. Kokenut organisaation ulkopuolinen resurssi, joka on käytettävissä yrityksen sisäisen henkilöstön tapaan, mutta tarvittaessa.

Supertemp eroaa mentorista siinä, että yleensä hän on myös operatiivisessa roolissa yrityksessä. Mentori neuvoo ja kuuntelee, mutta hänellä on rajallinen näkyvyys yrityksen asioihin. Supertemp sen sijaan pystyy olemaan mukana yrityksen arjessa ja toimimaan myös johdon silminä ja korvina kentällä.

Vastaavalla tavalla vuokrajohtaja voi toimia omistajien tai hallituksen apuna tuomassa ulkopuolista näkemystä ja arviota yrityksen todellisesta tilanteesta ja haasteista.

Tämä voi joskus olla kultaakin arvokkaampaa tietoa esim. yrityskaupoissa tai muissa erityistilanteissa, joissa vaaditaan syvempää näkemystä kuin mitä pelkällä asiakirjojen ja formaalilla faktojen tarkastelulla on mahdollista saavuttaa.

Supertemp tarjoaa joustavuutta, näkyvyyttä, lisää varmuutta ja monasti myös lisää nopeutta yrityselämän haasteiden ratkaisemiseen.

Kuva: Flickr