Liiketoiminnan rakennusmestari

Vuokrajohtajan toimenkuvaan kuuluu toisinaan tulla sisään tilanteisiin, jossa asiat ovat vielä hyvin alkuvaiheessa. Idea on kirkas siitä mitä halutaan, mutta paljon muuta ei olekaan. Usein kyseessä on jotain uutta tai nykyiselle toiminnalle vierasta, johon oma osaaminen tai resurssit eivät riitä. Toisinaan taas asiat eivät ole menneen ihan putkeen ja pitää korjata kurssia.

Yhteistä tilanteille on haasteet, joissa vaaditaan vahvaa kokemusta, näkemystä ja kykyä toimia. Erityisesti uusien toimintojen käynnistämissä vaatimustaso on myös epätyypillinen. Pitäisi pystyä löytämään laaja-alaista osaamista myynnistä, markkinoinnista, rahoituksesta ja strategiasta ja nämä kaikki vielä mielellään samassa henkilössä. Tai sitten onnistumisen edellytyksenä on jonkun toimialan syvä osaaminen ja verkosto.

Kun prosessit rullaavat ja bisnes pyörii, vuokrajohtajan rooli on erilainen. Silloin paikataan resurssipulaa tai tuodaan lisäosaamista. Uuden rakentamisessa pysyvyyttä ja jatkuvuutta ei ole. Tavoitteena on luoda toimintamallit, rakenteet, hankkia resurssit ja yhteistyökumppanit, joiden varaan operatiivinen liiketoiminta tulee muodostumaan. Vuokrajohtaja luo tahtotilasta kokonaisuuden ja poistuu paikalta, kun asiat alkavat pyöriä.

Vuokrajohtaja toimii siis liiketoiminnan rakennusmestarina. Ideoista ja suunnitelmista rakennetaan toimiva kokonaisuus, joka valmistuttuaan luovutetaan operatiiviselle tiimille. Epäjatkuvuuskohdista kokonaisuuksiin.