Keinot ja päämäärät

Suunta

Tapaan jatkuvasti kasvuyrittäjiä, jotka ovat usean vuoden ajan ahkerasti vieneet omaa visiotaan eteenpäin. Matkan varrella mukaan on saattanut tulla lisää avainhenkilöitä ja henkilöstöä.

Jokainen yrityksen nollasta pystyyn laittanut tietää, ettei suunta ja suunnitelmat toteudu koskaan aiotusti. Markkinat ja asiakkaat syövät omat oletukset aamupalaksi.

Kuitenkin monet näistä alkuvaiheen oletuksista saattavat jäädä yrittäjien mieliin ja voimaan. Samoin matkan varrella tulee tehtyä uusia oletuksia ja yksinkertaistuksia, jotka jäävät elämään kyseenalaistamattomina pitkiäkin aikoja.

Syitä tähän on monia. Toiminnan vilskeessä kilpailijoiden, markkinoiden, teknologian ja asiakkaiden mieltymysten seuraaminen jää usein hiukan vähemmälle huomiolle.

Uuden konseptin validointivaiheessa tuntosarvet ovat pystyssä ja herkkyyttä markkinasignaaleilla löytyy yllin kyllin. Tämän ylläpitäminen jatkuvasti ei ole kuitenkaan monelle realismia.

Näin oma kuva ja näkemys tuote- / markkinatäsmäävyydestä voi pikku hiljaa lähteä erkaantumaan todellisuudesta. Ehkä kilpailukenttä koveneekin odotettua nopeammin tai teknologian ylivoimaisuus rapautuu aikaisemmin.

Tällöin pienet kurssin reivaukset eivät enää riitä. Toisaalta oma näkemys markkinapositiosta voi myös vahvistua. Yleisemmän fokuksen sijaan saattaa oma paikka löytyä tiukemmin rajatulta alueelta.

Oikean ajoituksen löytäminen on onnea, sinnikkyyttä ja taitoa. Olennaista on pyrkiä löytämään asiakaspito, jonka varaan on mahdollista perustaa kasvua. Kysynnän syvyys on sitten markkinoiden käsissä. Sitä harvoin tietää etukäteen.

Omalle toiminnalle tulee sokeaksi. Liian läheltä ja päivittäin asioiden edistäminen tekee oman strategian objektiivisen tarkastelun vaikeaksi ellei mahdottomaksi.

Ulkopuolisen on helpompi nostaa esiin ilmeisiä kipupisteitä tai epäjohdonmukaisuuksia, jotka pistävät silmään. Nämä harvoin tulevat täysin myöskään yrittäjille itse yllätyksenä, vaikkakin niiden myöntäminen aluksi tuntuukin kipeältä.

Kukaan ei pidä huonoista uutisista tai harva haluaa myöntää, että osa jo tehdystä työstä ei enää sovellu tämän hetken tilanteeseen. Vanhoista oletuksista ja keinosta on ajan myötä hiipien tullut päämääriä.

Nyt näistä keinoista on pakko luopua ja siirtyä asettamaan uudet tavoitteet. Keinot ja tavoitteet ovat vähän kuin puurot ja vellit. Ne menevät helposti sekaisin, mutta niiden erottaminen onkin jo aivan toinen juttu.

Sekametelillä harvoin pääsee kovin pitkälle. Oletukset, keinot ja tavoitteet kirkkaina ja vahvasti tiedostaen ja niitä säännöllisin väliajoin kyseenalaistaen yrityksen kasvattamisessa saattaa päästä vähemmillä isoilla muutoksilla. Ehkä.

Kuva: Flickr / Thomas Abbs