Asiakas- vai rahoituslähtöisyys?

Pk-yritysten uuden rahoituspalvelun Arexin julkaisutilaisuudessa eräs puhujista mainitsi suomalaisen periaatteen kehittää yritystä muulla kuin omilla rahoilla.

Heiton taustalla oli ajatus siitä, että yritystukia ja julkista rahaa on saatavissa lähes kaikkeen, kunhan sitä vain osaa ja viitsii hakea.

Tuen määrästä ja saatavuudesta voidaan olla montaa mieltä yrittäjien näkökulmasta. Olennaisempaa on kuitenkin kysyä, miten julkisen rahan hakeminen vaikuttaa yrityksen toimintaan.

Ilmaisia lounaita harvoin löytyy ja samaa pätee myös rahoitukseen. Tukien hakeminen, niistä neuvottelu ja odotusaika on pois muusta toiminnasta. Raportointi ja jälkiselvitykset lisäävät myös piilokustannuksia.

Kaikista näistä menee vielä kirkkaasti ohi yrityksen toiminnan kannalta olennaisempi asia. Mitä todella tehtäisiin, jos julkisia tukia ei olisi tarjolla?

Jos rahoitusta haetaan tukikulma edellä, tukien ehdot ja saantiperiaatteet ohjaavat yrityksen toimintaa. Hankkeet suunnitellaan soveltumaan ja sopimaan rahoittajien vaatimuksiin.

Nämä voivat olla hyvinkin ristiriidassa tai vähintäänkin eri suunnassa kuin todellinen markkinatarve. Julkinen rahoitus tarjoaa hiekkalaatikon, jossa on mahdollista leikkiä ilman asiakkaiden tai realiteettien täydellistä painetta, ainakin hetken.

Tukisäännöstöistä johtuen julkinen raha suosii myös vahvasti tuotekehitystä markkinaponnistelujen ja asiakaskontaktien sijaan. Suunnitelmilla, markkinatutkimuksilla ja muilla analyyseillä on kuitenkin tapana jäädä toiseksi asiakaskohtaamisessa.

Asiakaslähtöisessä kulmassa lähdetään heti myynnin kautta hakemaan kassavirtaa ja siten vahvaa validaatiota omalle toiminnalle. Asiakkaan tahdonilmaisu laskutettavien palveluiden muodossa kertoo myös konseptin ja tuotteen voimasta.

Tältä pohjalta kehitettävät palvelut ja liiketoiminta voi hakea lisävoimaa julkisista tuista ja avustuksista. Erona on kuitenkin, että liiketoimintaa kehitetään asiakastarpeiden perusteella rahoituksen seuratessa näitä eikä toisinpäin.

Ilmaista rahaa tai rahoitusta ei ole. Tai jos sellaista on tarjolla, herää kysymys missä muodossa joudut maksamaan ja kuinka kovan hinnan.

Kuva: Flickr/ Dan Eckert