Browsing Category

Finnish

Luettua: Out of Our Minds

November 16, 2017

Sir Ken Robinson piti 2006 Ted Talkin Tappaako koulu luovuuden?, jonka on nähnyt arviolta 400 miljoonaa ihmistä 160 maassa. Out of Our Minds pelastaa monen päivän. Kirjan teesinä on luovuuden monet muodot ja kuinka vähän hyödynnämme kaikkien potentiaalia.

Mistä johtuu, että pääosa lapsista pitää itseään luovina, mutta useat aikuiset eivät? Kykyjen tuhlaaminen ei ole tarkoituksellista, vaan järjestelmällistä. Koulujärjestelmät perustuvat pääosin vanhoihin malleihin ja tarpeisiin.

Monessa maassa pyritään kasvattamaan akateemisen koulutuksen määrää. Politiikkaa saattaa toimia, mutta oppilaat eivät siitä hyödy. Työnantajatkaan eivät löydä luovia, hyvin viestiviä tiimityöläisiä, jotka mukautuvat uusiin tilanteisiin ja omaavat hyvän itseluottamuksen.

Ei ole yllätys, ettei perinteinen akateeminen koulutus vastaa näihin tarpeisiin. Sitä ei ole suunniteltu siihen.

Robinson määrittää luovuuden prosessina alkuperäisistä ideoista, joilla on arvoa. Tyypillisesti ne ovat aluksi outoja ja massojen vieroksumia. Joskus kestää sukupolvia ennen kuin ne hyväksytään osaksi kulttuuria ja yhteiskuntaa arvojen ja tapojen muutosten myötä.

Luovan johtajuuden periaatteita löytyy lähes joka sormelle:

1) Jokaisella on luovaa potentiaalia
2) Innovaatio perustuu mielikuvitukseen
3) Voimme kaikki oppia olemaan luovempia
4) Luovuus kukoistaa moninaisuudessa
5) Luovuus rakastaa yhteistyötä
6) Luovuus ottaa aikansa
7) Luovat kulttuurit ovat notkeita, uteliaita ja vaativat omaa tilaansa.

Opetuksen tarkoituksena ei ole täyttää tankkia ja tyhjentää sitä loppuelämää, vaan elää myös nyt, olit sitten lapsi tai aikuinen.

Luettua: WTF

October 29, 2017

WTFInternet-ajan legenda O’Reilly pohtii muutosta muutaman vuosikymmenen tapahtumien kautta. Kirja on kartta ja samalla metafora viestille. Se auttaa navigoimaan ja ennustamaan, mutta päätelmät ja toiminta jää tulkitsijalle.

Tulevaisuus lymyää marginaalissa ja sen näkemisessä yleensä auttaa löytää ympärilleen ihmisiä, jotka elävät jo siinä. Se täytyy myös rakentaa ennen kuin se on ostettavissa.

Monet merkittävät teknologiat ovat syntyneet kokeilun, leikittelyn ja harjoittelun kautta. Todella uusi ja erilainen vaatii myös rakenteellista ajattelutavan muutosta ja siten vanhan mallin kopiointi uuden tavan päälle harvoin tuottaa merkittävää vaikutusta.

O’Reilly loistaa keskittyessään teknologiamurroksiin, joissa hän on ollut keskiössä ja mukana. Tarinat Internetin alkuajoista ja analogiat kantavat kirjaa. Oivalluksia on monia, jotka auttavat myös tulevan mallintamisessa.

Kuinka rakentaa jotain, joka luo arvoa enemmän kuin sitä saa itselleen? Platformit syövät applikaatioita aamupalaksi. Evoluutio suosii avoimuutta ja diversiteettiä suljettujen järjestelmien kustannuksella.

Tämä pätee yhtä lailla julkiseen sektorin kuin yritysmaailmaan. Vanhan ylläpitäminen ei ole välttämättä sen arvoista. Muutosvauhti ja sen kiihtyvyys arvioidaan harvoin oikein lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä.

Nykyinen katsontakanta rajoittaa tulevaisuuden näkemistä. Sen ennustaminen on mahdotonta, mutta voimme keskittyä tunnistamaan tulevaisuuden nykyisiä siemeniä ja voimia, jotka muovaat teknologisia ja yhteiskunnallisia valintoja.

Opi tekemällä, jaa avoimesti ja sovella ovat avaimia tulevaisuuteen.

Luettua: The Money Formula

April 25, 2017

Finanssikriisistä on kohta vuosikymmen, mutta onko siitä opittu perusläksyjä? Finanssimatematiikka ja johdannaiset ovat nykyisten kriisien ytimessä. Jo vuosikymmenen alussa maailman johdannaisten arvo oli 17 kertainen kaikkien pörssilistattujen yritysten arvoon nähden. Tai 170 000 dollaria per asukas, globaalisti.

Wilmott ja Orrell käyvät läpi finanssialan kehitystä ja sen oletuksia historiasta nykypäivään. Itseironinen ja huumorilla höystetty lähestymistapa on valaiseva. Esiin nousee newtonilainen ennalta määritetty mallinnus kauniine ja yksinkertaisine muotoineen yhdistettynä todennäköisyyksiin.

Käytössä on oletuksia historiallisista, käytännöllisistä ja taloudellisen hyödyn näkökulmista, joiden päälle useat finanssimatemaattiset mallit rakentuvat. Itse matematiikka ei ole kovin vaikeaa edes ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelijalle. Ehkä juuri siksi hyvin kompensoitu ala kokee alemmuuskompleksia luonnontieteitä kohtaan.

Se näkyy pyrkimyksessä luoda mystiikkaa ja monimutkaistaa asioita tarpeettomasti. Samalla unohdetaan oletukset, jotka parhaimmillaankin ovat yksinkertaistuksia ja pahimmillaan täysin vääriä esityksiä reaalimaailmasta. Myös perusymmärrys rajoitteista joko uupuu tai se soveliaasti uhrataan henkilökohtaisen edun tai työpaikan säilyttämisen puolesta.

Finanssivalvonnasta ei paljastu myöskään kovin vahvaa kuvaa. Perusfinanssinörtti tienaa valvovan viranomaisen vuosipalkan verran kuukaudessa. Paras tietous valuu yksityisen sektorin toimijoille ja hyvin pitkään finanssitalot ovat saaneet valvoa käytännössä itseään omilla riskimalleillaan.

Osa alan aikapommeista tikittää samoista syistä kuin muuallakin. Monella on paljon pelissä omien uskomusten, työuran tai maineen muodossa. Vääriä teorioita, malleja tai virheitä ei ole kiva korjata. Lyhyen tähtäimen suurten voittojen mahdollisuus houkuttaa unohtamaan pitkän tähtäimen haitat, jotka yleensä jäävät muiden maksettavaksi. Vähän kuin politiikassa.

Luettua: Built to Grow

January 10, 2017

Strategiakonsultti Royston Guest avaa työkalupakkinsa menestysreseptiin kasvuyrityksille. Paketti sisältää käytännöllisiä esimerkkejä, jaettuja kokemuksia ja helposti lähestyttäviä toimintamalleja.

Guestin malli on kokonaisvaltainen yhdeksän eri osa-alueen strategiakokonaisuus. Jokainen on tärkeä visiosta hallintoon, mutta vain vahva ymmärrys omista tavoitteista ja suunnitelmallisuus tuovat pitkäaikaista menestystä.

Strategisesti yrityksen pääasiallinen tarkoitus on houkutella, maksimoida ja pitää oikeat asiakkaat. Kaikki tähän lisäarvoa tuova on investointia. Muu on kulua.

Toisena johtavana ohjenuorana Guest pitää yksinkertaisuutta. Selkeys auttaa kommunikaatiossa. Menestyvät organisaatiot ovat myös asiakaslähtöisiä ja suunnittelevat toimintansa asiakkaan näkökulmasta ulkoa sisäänpäin.

Onko yrityksesi paras valinta työantajana, toimittaja tai sijoituskohteena? Näitä voidaan pitää mittareina kokonaisvaltaisesta onnistumisesta. Vahva yrityskulttuuri ja yrittäjähenkinen organisaatio tuottaa tulosta.

Menestys koostuu osasista, mutta pitkäaikainen kasvu vaatii jatkuvaa uudistumista ja nykyisten mallien kyseenalaistamista. Asioiden mitattavuus ja testattavuus auttavat skaalautumisessa sekä päätöksenteossa.

Samoin kurinalainen toteutus, joka on johdonmukaista toimissa ja myös pidemmällä aikavälillä.

Liikkuvia osia on paljon. Kaikkea ei voi toteuttaa tai omaksua kerralla, mutta joka osa-alueeseen löytyy eväitä. Kirjan vahvuutena on strategiapuolen painotus ja ohjeet sen mallintamiseen.

Suorittavan puolen oivallukset ja vinkit eivät ole yhtä kattavia, mikä toki on ymmärrettävää laajan ja kokonaisvaltaisen aihealueen osalta.

Guestin teos toimii hyvänä käsikirjana ja inspiraation lähteenä. Erinomaiset pisteet tulevat myös lisämateriaalista sisältäen kirjan mallit ja kaaviot ladattavassa muodossa.